AKTİV KARBON FİLTRƏLƏRİ

Aktivləşdirilmiş karbon, karbon, ağac və ya kokosdan hazırlanmış təbii məhsuldur. Bir aktivləşdirilmiş karbon filter suda olan sərbəst xloru, xloramidləri, xlor dioksidi, fenolları, üzvi həlledicilər və pestisidləri aradan götürə bilir. 

Aktiv Karbon filtrələri sənaye, pivə, su və çirkab sularının təmizlənməsində geniş tətbiq olunur. 


Aktivləşdirilmiş karbon, karbon, ağac və ya kokosdan hazırlanmış təbii məhsuldur. Bir aktivləşdirilmiş karbon filter suda olan sərbəst xloru, xloramidləri, xlor dioksidi, fenolları, üzvi həlledicilər və pestisidləri aradan götürə bilir. 

Aktiv Karbon filtrələri sənaye, pivə, su və çirkab sularının təmizlənməsində geniş tətbiq olunur. 

 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

AQUALİNK karbon filtrasiya sahəsində illər ərzində qurulub təhvil verilən saysız sistemlər hesabına zəruri texniki təcrübəyə malikdir. Biz məmnuniyyətlə sizə müvafiq sahədə səmərəli təkliflər və ya tövsiyyələr verəcək (Misal: əlavə kimi. içməli sudan pestisidlərin aradan qaldırılması və s.) 

QURĞULARIN TƏSVİRİ 
Karbon filtrələr çox müxtəlif ölçülü və materiallardan ibarətdir. Aqualink şirkəti istənilən axın həcminə uyğun olan karbon filtrələr təqdim edir. Bütün karbon filtrələr avtomatik geri yuma sistemi ilə təchiz edilib, istəyə görə əlavə CİP dezinfeksiya sistemi ilə və paslanmayan polad ilə təchiz edilə bilər.