su filtrləri su filtreleri su filterleri su filterləri qiymetleri ideal su filtri su filtrleri su filteri Bakida

A - MAKS 400P / NSF sertifikatlı Antiskalant

Aqualink-in təqdim etdiyi A - MAKS 400P antiskalantı, aşağı doza miqdarları ilə yüksək effektiivliyə və membran qoruyucu xüsusiyyətlərə malik kimyəvi maddədir. Antiskalant membran sistemlərindəki çöküntüləri təmizləyir, membranın məhsuladrlığını arıtırır.


MƏHSUL HAQQINDA

A - MAKS 400P geniş bir diapozonda həll olmuş duzların neytrallaşdırılmasında istifadə edilən yüksək keyfiyyətli bir məhsuldur.

KULLANIM ALANLARI

A - MAKS 400P membran sənayesində istifadə edilən əsas antiskalantlardan biridir. Uzun illər boyunca, duzlu sularda yüksək miqdarda duzu tutan, membran səthinə çökməsini əngəlləyən, bir çox su təmizləmə və tullantı su təmizləmədə istifadə edilən membran sistemlerinde, antiskalant ve çürüme önləyici olaraq tətbiq edilir.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

➢ Çox təsirli və effektiv bir antiskalantdır.

➢ Müxtəlif çeşidli sularda (dəniz, quyu, səth və s.) tətbiq edilir. 

➢ Qalıq və çöküntü formalaşmasını və membran təmizləmə aralığını azaldır.

➢ Asid istifadə ehtiyacını azaldır və ya yox edər.

➢ Aşağı doza miqdarlarında tətbiq edildiyindən daha az məsrəf yaradır. 

➢ Bütün membran tiplərinə uyğun gəlir.

➢ Sodyum hekzametafosfat (SHMP)’yə görə daha təsirli və daha effektivdir.

➢ Sistemin daha yüksək geri dönüşüm səviyyələrində çalışmasını təmin edər.

➢ Toksikoloji və ekoloji məlumatların hərtərəfli portfeli mövcuddur.

➢ Bu məhsula əks-osmos sistemlərində membran üzərində qalıq/çöküntü/daş formalaşmanın qarşısının alınması kateqoriyasında ANSI/NSF Standard 60 üzrə NSF/Beynəlxalq qeydiyyatı verilmişdir. Rəsmi adı "Müxtəlif Su Təmini Məhsulları"dır. Konsentrasiya 10 mq/l

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI

Dozajın miqdarı əks-osmos sisteminə veriləcək suyun keyfiyyətini, membran istehsalçısının məhdudiyyətlərini, A-MAKS 400P-ə xas olan kompüter proqramında əməliyyat və digər məlumatları qiymətləndirmək yolu ilə hesablanır. Bütün hesablamalar konsentratlaşdırılmış tullantı duzu və dəniz suyu və yüksək duzlu sular üçün təxmin edilən Langelier Doyma İndeksi və ya Stiff və Davis İndeksindən (Langelier Saturation Index veya Stiff and Davis Index) istifadə etməklə aparılır. Kalsium, barium və stronsium sulfatın həllolma qabiliyyəti A-MAKS 400P dozası üçün hesablanmalıdır. Bütün əks-osmos sistemlərində ən yüksək qoruma filtrdən əvvəl ilk nöqtədən suyun fasiləsiz tətbiqi ilə təmin edilir. Tercihen, onu sırf paketindən qidalandırmaq və ya bir dozaj pompası istifadə edərək distillə edilmiş su ilə seyreltmək olar. Dozaj miqdarı yem suyunun xüsusiyyətlərindən və iş şəraitindən asılı olaraq 1-10 ppm arasında dəyişə bilər. Müvafiq dozaj miqdarı və maksimum məhsul performansı üçün BIMAKS su məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. MAKS 400P davamlı olaraq yem suyuna verilməlidir. Bu vəziyyətdə, məhsulu seyreltmədən dozaj etmək üstünlük təşkil edir. Məhsulun tətbiqində istifadə olunan dozaj çəni, dozaj pompası, kimyəvi qidalanma xətləri paslanmayan poladdan (304), CPVC borudan, PE, PP, Plasit 4300 və ya Plasit 7122'ddən hazırlanır.

İstəyə görə qatı konsentrasiyalarda və ya saf su ilə seyrəltilmiş olaraq dozaj pompası istifadə etməklə tətbiq edilir. Giriş suyu və işləm şərtlərı xüsusiyyətlərinə görə dozaj miqdarı 1-10 ppm aralığında dəyişir. Uyğun dozaj miqdarı və maksimum performans üçün AQUALİNK su mütəxəssisləri ilə görüşün. A-MAKS 400P giriş sularıa davamlı olaraq tətbiq edilməlidir. Bu hallarda dozajlanan məhsulun seyrəltilmədən tətbiq edilməsi tövsiyə edilir. Məhsulun tətbiqində istifadə olunan dozaj çəni, dozaj pompası, kimyəvi qidalanma xətləri paslanmayan poladdan (304), CPVC borudan, PE, PP, Plasit 4300 və ya Plasit 7122'ddən hazırlanır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ


Görünüş

pH dəyər

Yapışqanlıq

Həll olma göstəricisi

Əsas aktiv tərkib

Sarımtıl, maye

11 ± 1 (100%)

1.27 ± 0.02 q / sm3

15 cP (@ 25 ° C)

Həll olan Fosfonat

 

Mexanizm sərtlik duzlarının və dəmir oksidlərinin yığılmasının qarşısını alır və aradan qaldırır. Tərkibindəki aktiv maddələr sayəsində membranın təmizlənmə intervalını artırır. Turşuların istifadəsini aradan qaldıraraq təhlükəsiz bir iş mühiti təmin edir. Aşağı dozalarda belə təsirlidir. Bütün membran tiplərinə uyğundur. Gücləndirilmiş formulu sayəsində istifadə zamanı və ya anbarlarda saxlama zamanı keyfiyyətini itirmir.

Bütün RO sistemlərində suyun bəsləndiyi ilk nöqtədə süzülmədən əvvəl davamlı tətbiq olunmaqla ən yüksək qorunma təmin edilir. Təmiz su ilə seyreltilməklə dozaj nasosu ilə ötürülə bilər. Aqualink A-MAKS 400P  pH 7 - 11 aralığında istifadə üçün uyğundur.

Su və iş şəraitindən asılı olaraq dozaj vahidi 1-10 ppm arasında dəyişə bilər. 1 mq Aqualink A-MAKS 400P, 225 mq CaCO3 neytrallaşdırılmasında tətbiq üçün istifadə olunur. Məhsulun tətbiq olunan maksimal dozası 15 ppm-dir

Qablaşdırma və saxlama

25 kq, 30 kq, 50 kq plastik bidonlarda,1000 kq IBC çəndə

XƏBƏRDARLIQ: Yuxarıda verilən məlumatlar əməliyyat şəraiti və araşdırma nəticəsində əldə etdiyimiz ən real dəyər olsa da, istifadəçilərdən bu dəyərləri öz əməliyyat şəraitində yoxlamaları tələb olunur.