su filtrləri su filtreleri su filterleri su filterləri qiymetleri ideal su filtri su filtrleri su filteri Bakida

Əks Osmos Sistemləri

 Deminerallaşdırılmış suyun xlorid turşusu və qələvi tətbiq etmədən təmizlənməsi üçün tətbiq olunur.


Xüsusiyyətləri

Əks Osmos sistemləri qazanxana,ümumi istilik şəbəkələri, xəstəxana, dializ mərkəzləri, laboratoriyalarda,  kimya sənayesi və  su istehsalında istifadə olunur.  Pirogenləri və bakteriyaları aradan qaldırır, çirkab su problemləri yaratmır. Emal olunan suda 90% üzvi maddələr,98-99% isə qeyri-üzvi duzlar aradan qaldırılır.

 Üstünlükləri

Turşu və qələvilərin istifadəsi tələb olunmur. Kompakt dizayna malik olduğuna görə iş sahəsinə qənaət edir. Qurğuların yüksək iş keyfiyyəti və etibarlılığı xidmət prosesini və xərcləri minimuma endirir.


 

Qurğunun təsviri
Standart modulların istehsal gücü: 50 l/saat-60 m3/saatdır. Müştərinin tələblərinə uyğun olaraq əks osmos qurğuları həm  standart, həm də modul seriyası ilə fərdi istehsal olunur. Qurğular yüksək keyfiyyəli seçilmiş elementlərlə komplektləşir.  Sistemlər elektron idarə olunur və suyun keyfiyyətinə avtomatik rejimdə nəzarət ilə çalışır.