su filtrləri su filtreleri su filterleri su filterləri qiymetleri ideal su filtri su filtrleri su filteri Bakida

HYDRANAUTICS Membranları

Membran texnologiyaları müasir dünyanın aparıcı su təmizləmə/təmizləmə texnologiyalarıdır. Əsas filtrləmə komponenti membran elementidir. Düzgün seçilmiş membran elementi istehlakçı problemlərinin 99,9% həllini təmin edir.

AQUALINK membran elementlərinin istehsalı üzrə dünya lideri - HYDRANAUTICS (ABŞ) şirkətinin Azərbaycanda və MDB ölkələrində yeganə rəsmi nümayəndəsidir.


Hydranautics - Membran elementləri

Membran elementləri ilə su təmizlənməsi su təmizləmə texnologiyaları arasında ən aparıcıdır. Əsas filtrləmə komponenti membran elementidir. Düzgün seçilmiş membran elementi istehlakçı problemlərinin 99,9% həllini təmin edir.

Şirkətimiz membran elementlərinin istehsalı üzrə dünya lideri - HYDRANAUTICS (ABŞ) şirkətinin Azərbaycanda və MDB ölkələrində rəsmi və yeganə nümayəndəsidir. HYDRANAUTICS membran elementləri yerli və beynəlxalq keyfiyyət sertifikatları ilə təsdiqlənən yüksək keyfiyyətli məhsullardır. Bütün membran elementləri zavodda çox səviyyəli nəzarət və sınaqdan keçir. HYDRANAUTICS yüksək keyfiyyətli suyun təmizlənməsi ilə bağlı demək olar ki, istənilən problemi həll etməyə imkan verən membran elementlərinin ən geniş çeşidini istehsal edir.

Membranlar filtrasiya dərəcəsinə görə fərqlənir:

HydraCap ultrafiltrasiya içi boş lif modulları diametri 1 ilə 0,05 mikron arasında olan ən böyük məsamələrə malikdir və adətən 2-5 bar təzyiqdə işləyir. Onlar, məsələn, içməli kran suyunun kolloid və yüksək molekullu çirkləndiricilərdən sonrakı təmizlənməsi üçün istifadə olunur, lakin suyun duz tərkibi praktiki olaraq dəyişməz qalır.

Nanofiltrasiya membran elementləri (ESNA seriyası) 0,05-0,005 mikron məsamələrə malikdir, onlar artan sərtliyə malik suyu yumşaltmaq, ağır metal ionlarını və orqanik xloru çıxarmaq üçün istifadə olunur. Nanofiltrasiyanın iş təzyiqi adətən 5-7 bar-dan çox olmur.

Əks osmos membran elementləri suyun çirklərdən ən dərin təmizlənməsini təmin edir. Onların diametri 0,01 mikrondan az olan məsamələri var və 100-dən 1200 bara qədər təzyiqdə işləyir və dərin suyun duzsuzlaşdırılmasına imkan verir. Əks osmos üsulundan sənaye ehtiyacları üçün çox təmiz su əldə etmək, həmçinin dəniz və şor qrunt sularının duzsuzlaşdırılması üçün istifadə olunur və duzsuzlaşma dərəcəsi (selektivlik) 99,8%-ə çatır.

Membranların əsas tətbiq sahələri bunlardır:

- Şəhər su təchizatı ehtiyacları üçün yerüstü mənbələrdən suyun təmizlənməsi;

- Əczaçılıq, qida və elektrik sənayesi üçün ultra təmiz suyun əldə edilməsi;

- su təchizatında istifadə üçün dəniz və şor suların duzsuzlaşdırılması;

- Sənaye və məişət tullantı sularının çoxmərhələli təmizlənməsi;

- Qida sənayesində xammalın emalı.

HYDRANAUTICS tərs osmos, ultrasüzgəc və nanofiltrasiya IMSDesign-ın texnoloji hesablanması üçün proqram hazırlayıb. Quraşdırma konfiqurasiyası, mənbə suyunun tərkibi, permeat və konsentrat məhsuldarlığı və s. haqqında lazımi məlumatları proqrama yüklədikdən sonra optimal hidravlik sxemi hesablamaq, HYDRANAUTICS membran elementlərinin sayını və markasını təyin etmək, müəyyən etmək mümkündür. təmizlənmiş suyun kimyəvi tərkibini və lazımi nasos avadanlığını seçin.

AQUALINK HYDRANAUTICS membran elementləri üçün tam məlumat, texniki və texnoloji dəstək təqdim edir və yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimiz bütün suallarınızı məmnuniyyətlə cavablandıracaqlar.