Istehsal olunan məhsul və avadanlıqlar bütün lazımı sertifikatlarla təmin edilir!


 

Aqualink şirkəti təmsilçiliyini həyata keçirdiyi avropa markaları istehsal etdikləri məhsul və avadanlıqlarını Avropa, beynəlxalq və yerli sertifikatlarla təmin edir.

Belə ki, ölkəmizə idxal olunan su təmizləmə texnologiyaları Avropa, beynəlxalq və regional (QOST) standartlara uyğun olaraq istehsal edilir. Bununla əlaqədar bütün lazımı sənədlər istehsalçı şirkətlər tərəfindən təmin edilir.

Yalnız 100% keyfiyyətli Avropa və Amerika istehsalı (fabrik istehsalı) olan məhsulları idxal edirik. Bizim bütün məhsullarımız zəmanətlidir və istifadəsi zamanı yaranacaq problemlərdən sığortalıdır.