OmniCon Hovuz Nəzarət Sistemi

OmniCon Hovuz Nəzarət Sistemi


 System içərisindəki nəzarət cihazı Poolsaver 1320 'dir. Sistem içərisində iki ədəd Dozaj Pompası NANO-A 5L/5B vardır. Hovuz Nəzarət Sistemi öz erqonomik dizaynı sayəsində hovuz dairələrində rahat istifadə imkanı təmin edər və hovuz suyunu ideal dəyərlərdə tutur.