OmniCon Hovuz Nəzarət Sistemi

 System içərisindəki nəzarət cihazı Poolsaver 1320 'dir. Sistem içərisində iki ədəd Dozaj Pompası NANO-A 5L/5B vardır. Hovuz Nəzarət Sistemi öz erqonomik dizaynı sayəsində hovuz dairələrində rahat istifadə imkanı təmin edər və hovuz suyunu ideal dəyərlərdə tutur.


 System içərisindəki nəzarət cihazı Poolsaver 1320 'dir. Sistem içərisində iki ədəd Dozaj Pompası NANO-A 5L/5B vardır. Hovuz Nəzarət Sistemi öz erqonomik dizaynı sayəsində hovuz dairələrində rahat istifadə imkanı təmin edər və hovuz suyunu ideal dəyərlərdə tutur.