OmniCon Hovuz Nəzarət Sistemi

OmniCon Hovuz Nəzarət Sistemi

Hovuz suyunu ideal dəyərlərdə saxlamağa xidmət edir


Sistem içərisindəki nəzarət cihazı Poolsaver 1320 olmaqla yanaşı, daxilində iki ədəd ölçmə nasosu NANO-A 5L/5B vardır. Hovuz Nəzarət Sistemi öz erqonomik dizaynı sayəsində hovuzlarda rahat istifadə imkanı təmin etməklə, hovuz suyunu ideal dəyərlərdə saxlamağa xidmət edir.

 


Xüsusiyyətləri

  • 60x90 panel üzərində giriş – çıxışları hazır montaj olunmuş vəziyyətdədir
  • OmniCon pH - FCL
  • Ön təmizləmə filtri və elektrodun axın bölməsi
  • Giriş – çıxış klapanı, nümunə alma bölməsi
  • pH elektrodu ve amperometrik sərbəst xlor bölməsi