su filtrləri su filtreleri su filterleri su filterləri qiymetleri ideal su filtri su filtrleri su filteri Bakida


 

Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitlə bağlı bütün öhdəliklərə riayət olunur

 

Aqualink şirkəti “Ətraf mühit və ətraf mühitin qorunmasına dair qoyulan tələblərə riayət etmək” sahəsində müəyyən edilmiş funksiyaları tam icra edir.

Şirkətimiz ətraf mühit üzrə qəbul edilmiş qaydalar və üsulların yerinə yetirilməsi məqsədilə, ətraf mühitə riskin və təsirin qiymətləndirilməsini həyata keçirir, fəaliyyətini İSO 14001 tələblərinə uyğun qurur, ətraf mühitə təsirlərin monitorinqini  aparır, habelə ətraf mühit və tullantıların idarə edilməsinə zəmanət verir (su və tullantı su sistemləri sahəsində).

Aqualink əməyin təhlükəsizliyi üzrə lazımı bütün tədbirləri həyata keçirir. Şirkət əməkdaşları iş qəzalarına, bədbaxt hadisələrə qarşı tam təlim keçib, sığortalanıb və bütün  lazımı təhlükəsizlik vasitələri ilə təchiz olunublar.