Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit

AQUALİNK Şirkəti “Ətraf mühit və ətraf mühitin qorunmasına dair qoyulan tələblərə riayət etmək” sahəsində müəyyən edilmiş funksiyaları tam icra edir.

Şirkətimiz Ətraf mühit üzrə qəbul edilmiş qaydalar və üsulların yerinə yetirilməsi məqsədilə, ətraf mühitə riskin və təsirin qiymətləndirilməsini həyata keçirir, İSO 14001 tələblərinə uyğun fəaliyyətini qurur, ətraf mühitə təsirlərin monitorinqini  aparır, habelə ətraf mühit və tullantıların idarə edilməsinə zəmanət verir (su və tullantı su sistemləri sahəsində).

Şirkətimiz əməyin təhlükəsizliyi üzrə lazımı bütün tədbirləri həyata keçirir. Şirkət əməkdaşları iş qəzalarına və bədbaxt hadisələrə qarşı tam təlimləndirilib və sığortalanıblar. Əməkdaşlarımız lazımı təhlükəsizlik vasitələri ilə təchiz olunublar.