su filtrləri su filtreleri su filterleri su filterləri qiymetleri ideal su filtri su filtrleri su filteri Bakida

XlorDioksid AQUA

 İçməli sular üçün nəzərdə tutulmuş  geniş spektrli biosid dezinfektant 


Xüsusiyyətləri

Mikroblara, göbələklərə, yosunlara və viruslara qarşı davamlı və səmərəli mübarizə aparır. Təhlükəli Legionella bakteriyalarına qarşı təsirli olmaqla yanaşı bir sıra üstün  xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirir. Xlordioksid  Aqua  yüksək konsentratlı tərkibi hesabına çox cüzi dozada belə suda hərtərəfli dezinfeksiya aparmaq mümkündür. Suda asan və qalıqsız həll olan  qeyri-üzvi anionlardan ibarət məhluldur. İsitfadəsi sadə ölçü pompası (vaxt və həcmə nəzarət) vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər.


 

Tətbiq sahələri

 • Birbaşa suya hazır xlor dioksid dozası
 • Mikroorqanizmlərə və Legionellaya qarşı davamlı mübarizə
 • Qoxunun aradan qaldırılması 
 • CSB/TOC/BOD azaldılması 
 • Kalium permanganat istifadəsinin azaldılması
 • Frekal eliminasiyası (aradan qaldırılması) 
 • lipoliz (yağların parçalanması) 
 • Oksidləşmə və hidroliz ilə təmizləmə
 • Kükürdün təmizlənməsi
 • Reduksiya potensialının artırılması
 • Hətta aşağı dozada belə yüksək effektli təsir

 

 Oksidləşdirici və biosidal təsiri

Xlordioksid Aqua reaksiya zamanı pH diapazonu 2-9 arasında olan sularda xlordioksid və digər xlor-oksigen birləşmələri ilə qarışıq halda formalaşmaqdadır. Sulfid, Nitrit və s. kimi aniyonların azaldılması yolu ilə maksimum oksidləşmə baş verir.  Hansı ki, birbaşa xlorlama zamanı bu mümkün deyil. 

Bu biosidal təsir Xlordioksidin həddindən artıq güclü dezinfeksiya təsirinin nəticəsidir ki,  təsir gücü digər  komponentlərin iştirakı ilə genişləndirilir. Xlordioksid Aqua ilə təmizlənmiş suyun reduksiya potensialı artır. Xlordioksidin algisidal təsir gücü geniş spektrli herbisit təsirin nəticəsidir.  Bakteriya, maya, yosun və hər cür viruslara qarşı təsirlidir. 


 

Ölçü cədvəli

Dezinfeksiya (PE/PVC- şəbəkə boruları)

70,0 - 90,0 ml/m³

Dezinfeksiya   (ZM- şəbəkə boruları)

70,0 - 90,0 ml/m³

Aerozol dezinfeksiya (içməli su çənləri) 

5 Litr /m³ Suya

Səth yuma suyunun hazırlanması

 

30,0 ml/m³ - 150,0 ml/m³

İçməli su çənlərinin şok dezinfeksiyası 

150,0 ml/m³ - 250,0 ml/m³

Üzmə hovuzlarınin dezinfeksiyası

5,0 ml/m³

 

 

 

Qablaşdırılma: 30kg, 60kg, 240kg, 1000kg