su filtrləri su filtreleri su filterleri su filterləri qiymetleri ideal su filtri su filtrleri su filteri Bakida

Dəmir xlorid məhlulu

 

İçməli suların təmizlənməsi və tullantı sularının emalında  geniş tətbiq olunan koagulyant


 Xüsusiyyətləri

Koaglyantlar, tullantı sularinda olan qatı hissəcikləri, kolloidal yükləri neytrallaşdıraraq bir yerdə toplayır, suspenziya halına salinib çökmələrini təmin edərək sudan uzaqlaşdırır. Qeyri-üzvi koagulyant məhsullara aid olan Dəmir Xlorid (FeCl3) içməli su və tullantı su təmizləmə sistemlərində geniş tətbiq edilir. Qeyri-üzvi koagulyantlar, KOİ, fosfor, florid və digər bir çox kirləndiriciləin təmizlənməsinə yardım edərkən, palçığın çökməsini və sıxlaşmasını (thickening) sürətləndirir, suyun təmizlənməsinə effektivvə təsir göstərir.


  

Tətbiq sahələri 

  • Məişət və sənayedə su hazırlama sistemlərində

  • Energetikada təzyiqli dövrələrin hazırlanmasında

  • Palçıq hazırlama əməliyyatlarında

  • Mis aşındırma əməliyyatlarında

  • Dəmir oksidləşmə pigmentlərin istehsalında

  • Tekstil sənayesində


     

Ölçü cədvəli

Məhsulun Xüsusiyyətləri               

TİP-1

   TİP-2

   Analiz metodu

   Konsentrasiya

    % 41±1 (m/m)

   % 40+ 2 (m/m)

   Titrimetrik

    Görünüş

    Tünd qəhvəyi maye

    Tünd qəhvəyi maye 

   Göz ile kontrol

    Sıxlıq (20°C)

   1,43 ± 0,03 (gr/cm3)

   1,435 ± 0,05 (gr/cm3)

   Dansimetrə

   Mangan (Mn) 

   Max. %0,5 (m/m)/Fe(III)

 

   FAAS (2)

    Dəmir (II)         

   Max. % 2,5 (m/m)/Fe(III )                 

   Max. % 2,5 (m/m)/Fe(III)           

   Titrimetrik

   Həll olmayan maddələr

   Max. % 0,2 (m/m)/Fe(III)

 

   Gravimetrik

   Arsenik (As)

   Max. 20 mg/kg Fe(III)

 

   AAS (4)

   Kadmiyum (Cd)

   Max. 1 mg/kg Fe(III)

 

   AAS

   Xrom (Cr)

   Max. 50 mg/kg Fe(III)

 

   AAS

   Civə (Hg)

   Max. 0,3 mg/kg Fe(III)

 

   AAS

   Nikel (Ni)

   Max. 60 mg/kg Fe(III)

 

   AAS

   Qurğuşun (Pb)

   Max. 35 mg/kg Fe(III)

 

   AAS

   Stibium (Sb)

   Max. 10 mg/kg Fe(III)

 

  AAS

   Selenium (Se)

   Max. 10 mg/kg Fe(III)

 

   AAS

 

 

 

 Mövcud paket ölçüləri: HDPE bidon: 30 kg, 100 kg, 1 000 kg.