Əks Osmos Sistemləri

Bu növ qurğular deminerallaşdırılmış suyun xlorid turşusu və qələvi tətbiq etmədən istehsalı üçün istifadə olunurlar.


Bu növ qurğular deminerallaşdırılmış suyun xlorid turşusu və qələvi tətbiq etmədən istehsalı üçün istifadə olunurlar. Onlar qazanxanalarda,ümumi istilik şəbəkələrində,xəstəxanalarda,dializ mərkəzlərində və laboratoriyalarda,həmçinin dərman və kimya sənayesində suyun istehsalı üçün və nəmləndirici kimi istifadəyə verilən suyun istehsalında istifadə olunurlar. Əks osmos qurğuları pirogenləri və bakteriyaları aradan qaldırır,çirkab su problemləri yaratmır. Emal olunan suda 90% üzvi maddələr,98-99% isə qeyri-üzvi duzlar aradan qaldırılır.
Üstünlükləri
Turşu və qələvilərin istifadəsi və saxlanılması tələb olunmur. Qurğular kompakt dizayna malik olduqlarına görə iş sahəsinə qənaət edir. Qurğuların çox yüksək keyfiyyəti işin yüksək etibarlılığını və minimal xidmətini təmin edir.
Qurğunun təsviri
Standart modulların istehsal gücü: 50 l/saat-60 m3/saat.Müştərinin tələblərinə uyğun olaraq əks osmos qurğuları həm standart modul seriyası ilə,həm də fərdi istehsal olunurlar. Qurğular yüksək keyfiyyəli seçilmiş elementlərlə dəstləşirlər.Sistemlər elektron idarə etmə ilə və suyun keyfiyyətinə nəzarət ilə avtomatik rejimdə çalışırlar.