Kaustik soda (Maye)

Natrium hidroksid (KAUSTİK SODA) pH tənzimləyici (stabilizator) məhsullarımızdan olub suda TURŞU-QƏLƏVİ mühitin (pH) artırılması üçün bir çox sənaye sahəsində tətbiq edilir. pH dəyərini tənzimləmək üçün istifadə ediləcək kimyəvi vasitənin miqdarı suyun qələviliyi, sərtliyi (codluğu) və içərisindəki maddə safsızlığına görə dəyişə bilər. pH dəyəri su hazırlanması, tullantı su hazırlanması və dezinfeksiya tətbiqində performansa bir başa təsir edən və diqqətlə izlənməsi gərəkən bir parametrdir.


Sodyum Hidroksit (Sıvı)

 

Məhsulun Xüsusiyyətləri       TİP-1 TİP-2 ANALİZ METODU
Saflığı (NaOH) min. %30 (m/m) min. %45 (m/m) Titrimetrik
Na2CO3 tərkibi  max. %0,6 (m/m)           max. %0,9 (m/m)            Titrimetrik
Xlorid (Cl) tərkibi  max 40 ppm max. 50 ppm Titrimetrik
Sülfat (SO4) tərkibi  Yok Yok Türbidimetrik
Dəmir (Fe) tərkibi  max. 0,5 ppm max. 1,0 ppm Kolorimetrik
Mis (Cu) tərkibi  max. 0,05 ppm max 0,07 ppm AAS
Manqan (Mn) tərkibi  max. 0,05 ppm max 0,07 ppm AAS
Silisium (SiO2) tərkibi  max. 1,5 ppm max. 1,8 ppm Kolorimetrik
Sıxlığı (30°C) 1.32 gr/cm3 1.495 gr/cm3  
Donma nöqtəsi  2-6°C arasında 5-13°C  

 

 

 
 

 

 

 

KULLANIM ALANLARI 
 

 • Kağız Xəmiri və Kağız Sənayesi
 • Tekstil Sənayesi
 • Alüminyum Sənayesi
 • Qida Sənayesi
 • Deterjan və Sabun Sənayesi
 • Partladıcı Sənayesi
 • Asid Neytralizasiyası 
 • Kənd Təsərrüfatı Kimyavi vasitə Sənayesi
 • İon Dəyiştirici Qatranların Regenerasiyasında 
 • Cövhər Flotasiyası və emalı Sənayesi
 • Əczaçılıq Sənayesi
 • Neft Emalı Sənayesi
 • Boya Sənayesi
 • Süni İpək Sənayesi
 • Su Hazırlanması Sənayesi

QABLAŞDIRMA

HDPE bidon: 30 kg, 100 kg, 1 000 kg.

 

QİYMƏT

--