su filtrləri su filtreleri su filterleri su filterləri qiymetleri ideal su filtri su filtrleri su filteri Bakida

Kaustik soda (Maye)

Turşu - qələvi mühitin (pH) azaldılması üçün tənzimləyici (stabilizator) 

 


 

Xüsusiyyətləri

 Sodyum Hidroksit pH tənzimləyici (stabilizator) məhsullarımızdan olub suda turşu - qələvi  mühitin (pH) azaldılması üçün bir çox sənaye sahəsində tətbiq edilir. Suyun pH dəyərini tənzimləmək üçün istifadə ediləcək kimyəvi vasitənin miqdarı suyun qələviliyi, sərtliyi (codluğu) və tərkibindəki maddə miqdarına görə dəyişə bilər. Sənaye üçün su hazırlanması, tullantı sularının emalı və dezinfeksiya prosesin effektivliyinə bir başa təsir edən pH dəyəri diqqət yetirilməsi vacib olan  amildir. Sodyum Hidroksit üzvi sintez proseslərində, neft məhsullarının emalında, toxuculuq sənayesində viskon ipək və parçaların ağardılmasında, kağız və anilin boya sənayesində, sabun istehsalında, istifadə olunur.


 

Tətbiq sahələri 

 • Kağız Xəmiri və Kağız Sənayesi
 • Tekstil Sənayesi
 • Alüminyum Sənayesi
 • Qida Sənayesi
 • Deterjan və Sabun Sənayesi
 • Partladıcı Sənayesi
 • Asid Neytralizasiyası 
 • Kənd Təsərrüfatı Kimyavi vasitə Sənayesi
 • İon Dəyiştirici Qatranların Regenerasiyasında 
 • Cövhər Flotasiyası və emalı Sənayesi
 • Əczaçılıq Sənayesi
 • Neft Emalı Sənayesi
 • Boya Sənayesi
 • Süni İpək Sənayesi
 • Su Hazırlanması Sənayesi

 

Göstəricilər

 

 Xassələri      

TİP-1

TİP-2

Analiz metodu

Saflığı (NaOH)

min. %30 (m/m)

min. %45 (m/m)

Titrimetrik

Na2CO3 tərkibi 

max. %0,6 (m/m)          

max. %0,9 (m/m)           

Titrimetrik

Xlorid (Cl) tərkibi 

max 40 ppm

max. 50 ppm

Titrimetrik

Sülfat (SO4) tərkibi 

Yok

Yok

Türbidimetrik

Dəmir (Fe) tərkibi 

max. 0,5 ppm

max. 1,0 ppm

Kolorimetrik

Mis (Cu) tərkibi 

max. 0,05 ppm

max 0,07 ppm

AAS

Manqan (Mn) tərkibi 

max. 0,05 ppm

max 0,07 ppm

AAS

Silisium (SiO2) tərkibi 

max. 1,5 ppm

max. 1,8 ppm

Kolorimetrik

Sıxlığı (30°C)

1.32 gr/cm3

1.495 gr/cm3

 

Donma nöqtəsi 

2-6°C arasında

5-13°C

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Qablaşdırma

HDPE bidon: 30 kg, 100 kg, 1 000 kg.