Kaustik soda (Maye)

Turşu - qələvi mühitin (pH) azaldılması üçün tənzimləyici (stabilizator) 

 


Sodyum Hidroksit (Sıvı)

 

 

 

Məhsulun Xüsusiyyətləri      

TİP-1

TİP-2

ANALİZ METODU

Saflığı (NaOH)

min. %30 (m/m)

min. %45 (m/m)

Titrimetrik

Na2CO3 tərkibi 

max. %0,6 (m/m)          

max. %0,9 (m/m)           

Titrimetrik

Xlorid (Cl) tərkibi 

max 40 ppm

max. 50 ppm

Titrimetrik

Sülfat (SO4) tərkibi 

Yok

Yok

Türbidimetrik

Dəmir (Fe) tərkibi 

max. 0,5 ppm

max. 1,0 ppm

Kolorimetrik

Mis (Cu) tərkibi 

max. 0,05 ppm

max 0,07 ppm

AAS

Manqan (Mn) tərkibi 

max. 0,05 ppm

max 0,07 ppm

AAS

Silisium (SiO2) tərkibi 

max. 1,5 ppm

max. 1,8 ppm

Kolorimetrik

Sıxlığı (30°C)

1.32 gr/cm3

1.495 gr/cm3

 

Donma nöqtəsi 

2-6°C arasında

5-13°C

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tətbiq sahələri sahələri
 

 • Kağız Xəmiri və Kağız Sənayesi

 • Tekstil Sənayesi

 • Alüminyum Sənayesi

 • Qida Sənayesi

 • Deterjan və Sabun Sənayesi

 • Partladıcı Sənayesi

 • Asid Neytralizasiyası 

 • Kənd Təsərrüfatı Kimyavi vasitə Sənayesi

 • İon Dəyiştirici Qatranların Regenerasiyasında 

 • Cövhər Flotasiyası və emalı Sənayesi

 • Əczaçılıq Sənayesi

 • Neft Emalı Sənayesi

 • Boya Sənayesi

 • Süni İpək Sənayesi

 • Su Hazırlanması Sənayesi

 

 

Qablaşdırma

HDPE bidon: 30 kg, 100 kg, 1 000 kg.