Filamentli Bakteriyaların Müalicəsi (Kağız, Pivə Zavodu, Spirt Istehsalı)

Filamentli bakteriyaların müalicəsi (Kağız, pivə zavodu, spirt istehsalı)


1. Filamentli Bakteriyaların əmələ gəlməsi:

Filamentli bakteriyalar kağız, pivə zavodu və spirt istehsalı kimi sənaye proseslərinin tullantı sularında tapıla bilər. Bu bakteriyalar tullantı sularındakı üzvi maddələri parçalayaraq qida maddələrini əldə edirlər. Eyni zamanda, filamentli bakteriyaların çoxalması və tullantı sularının təmizlənməsi sistemlərində tıxanmaların yaranması suyun təmizlənməsi proseslərinə təsir göstərə bilər.


2. Filamentli Bakteriyaların Təsirləri:

Filamentli bakteriyalar müxtəlif mənfi təsirlərə, eləcə də tullantı sularının təmizlənməsi sistemlərində tıxanmaya səbəb ola bilər. Onlar təmizləyici gölməçələrdə bulanıqlığa və köpüklərə səbəb ola bilər, həmçinin müalicənin effektivliyini azalda bilər. Bundan əlavə, filamentli bakteriyaların çoxalması su təmizləyici qurğuların işinə mənfi təsir göstərə bilər və istismar xərclərini artıra bilər.


3. Filamentli Bakteriyaların Müalicəsi:

Filamentli bakteriyaların müalicəsi üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Bioloji təmizləyici hovuzlarda suyun dövriyyəsi və aerasiya sisteminin optimallaşdırılması filamentli bakteriyaların miqdarını azaltmaq üçün effektiv üsuldur. Həmçinin, kimyəvi çökmə və filtrasiya üsulları filamentli bakteriyaların miqdarını azaltmağa kömək edə bilər.


4. Tullantı Sularının Təkmil Təmizlənməsi:

Kağız, pivə zavodu və spirt istehsalı kimi sənaye proseslərinin tullantı sularının sonrakı təmizlənməsi filamentli bakteriyaların əmələ gəlməsinin qarşısını almaq və çirkab suların keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün vacibdir. Qabaqcıl müalicə texnologiyaları suyun təmizlənməsi proseslərini daha səmərəli edir və filamentli bakteriyaların təsirini azaldır.


5. Aqualink-in Filamentli Bakteriyaların Müalicə Həlləri:

Aqualink olaraq biz su təmizləmə sistemlərimizdə filamentli bakteriyaların müalicəsi üçün effektiv həllər təklif edirik. Biz ventilyasiya və sirkulyasiya sistemlərimizi optimallaşdırmaqla filamentli bakteriyaların miqdarını azaldırıq. Biz həmçinin kimyəvi çöküntü və filtrasiya üsullarından istifadə edərək tullantı asularının qabaqcıl təmizlənməsini həyata keçiririk. Beləliklə, biz sizin su təmizləmə sistemlərinizin səmərəliliyini artırır və ekoloji cəhətdən təmiz çirkab suların təmizlənməsini təmin edirik.