Digər Kimyəvi Maddələr

Digər kimyəvi maddələr

1. Digər kimyəvi maddələr

Digər kimyəvi maddələr su filtrlərində əlavələr kimi istifadə edilən və suyun təmizlənməsi proseslərinə töhfə verən müxtəlif kimyəvi maddələrdir. Bu kimyəvi maddələrə sərt suyun səbəb olduğu miqyaslanmanın qarşısını almaq üçün fosfatlar, metal səthlərdə korroziyanın qarşısını almaq üçün fosfonatlar, suyun pH səviyyəsini tənzimləmək üçün pH tənzimləyiciləri, miqyas və mineral çöküntüləri aradan qaldırmaq üçün həlledicilər, yosunların qarşısını alan biosidlər, yosun inhibitorları və bir çox başqaları daxil ola bilər. maddələr. Hər bir kimyəvi maddə müxtəlif su mənbələrinə və ehtiyaclarına görə seçilir.


2. Su Təmizləmə Proseslərində Onun Əhəmiyyəti:

Digər kimyəvi maddələr suyun təmizlənməsi proseslərində mühüm rol oynayır. Fosfatlar və fosfonatlar kirəclənmənin və korroziyanın qarşısını alır, performansını artırır və filtrlərin ömrünü uzadır. pH tənzimləyiciləri suyun pH səviyyəsini tənzimləyir, turşu və ya qələvi olmasının qarşısını alır, beləliklə suyun keyfiyyətini qoruyur. Həlledicilər süzgəclərdə əmələ gələn əhəng və mineral çöküntüləri həll etməklə filtrlərin səmərəliliyini artırır. Yosunların qarşısını alan biosidlər və yosun inhibitorları süzgəclərdə baş verə biləcək yosun və yosunların əmələ gəlməsinin qarşısını alır, beləliklə suyun təmiz və şəffaf olmasına töhfə verir.


3. Digər kimyəvi maddələr tərəfindən dəstəklənən Aqualink həlləri:

Aqualink olaraq biz müştərilərimizə müxtəlif suyun təmizlənməsi ehtiyacları üçün uyğun olan digər kimyəvi maddələrlə dəstəklənən həllər təklif edirik. Su filtrlərinin effektiv işləməsi və suyun keyfiyyətinin qorunması üçün müxtəlif kimyəvi komponentlərdən hazırlanmış məhsullarımız var. Su ehtiyatlarının təmiz və sağlam olmasına töhfə vermək üçün müştərilərimizə suyun təmizlənməsi proseslərində digər kimyəvi maddələrin əhəmiyyətini və istifadə sahələrini vurğulayırıq.