Nitrifikasiya Bakteriyalarının, Ammonyaklaşdırılmış Tullantıların (Neft, Mədən Və S.)

Nitrifikasiya bakteriyalarının, ammonyaklaşdırılmış tullantıların (neft, mədən və s.)

1. Ammonyak Tullantılarının Ətraf Mühitə Təsirləri:

Neft emalı zavodları, mədən müəssisələri və digər sənaye prosesləri ammonyak tullantılarını ətraf mühitə buraxa bilər. Bu tullantılar su mühitində ekoloji problemlər yarada bilər. Yüksək ammonyak konsentrasiyası suda yaşayan orqanizmlər üçün zəhərli ola bilər və su ekosistemlərini sabitsizləşdirə bilər.


2. Nitrifikasiya edən bakteriyaların rolu:

Nitrifikasiya edən bakteriyalar suda təbii olaraq tapılan vacib mikroorqanizmlərdir. Bu bakteriyalar ammiakı nitritə və nitrata çevirərək su mühitində ammonyakın təsirini azaldır. Nitrifikasiya prosesi iki mərhələdə baş verir: ammonyakdan nitritə çevrilmə (nitrosasiya) və nitritdən nitrata çevrilmə (nitrasiya).


3. Ammonyak Tullantılarının Emalında Nitrifikasiyanın Əhəmiyyəti:

Ammonyak tullantılarının müalicəsində nitrifikasiya edən bakteriyaların istifadəsi vacibdir. Bu bakteriyalar ammonyakı nitritə və nitrata çevirərək çirkab suların təsirini azaldır və su ekosistemlərində tarazlığı qoruyur. Nitrifikasiya ammonyak tullantılarının təmizlənməsi üçün təbii və effektiv həlldir.


4. Su Təmizləmə Sistemlərində Nitrifikasiyanın İstifadəsi:

Nitrifikasiya edən bakteriyalar suyun təmizlənməsi sistemlərində bioloji təmizlənmə proseslərində səmərəli istifadə olunur. Xüsusilə çirkab su təmizləyici qurğularda, nitrifikasiya çənlərində və hovuzlarda ammonyakı nitritə və nitrata çevirən bakteriyalar var. Beləliklə, tullantı sularında ammonyak miqdarı azalır və ətraf mühitə zərərli təsirləri minimuma endirilir.


5. Aqualink nitrifikasiya edən bakteriyalarla təmin etdiyi həllər:

Aqualink olaraq biz su filtrləri və təmizləmə sistemlərində effektiv həllər təklif edirik. Nitrifikasiya edən bakteriyaları su təmizləmə sistemlərimizə inteqrasiya etməklə biz ammonyak tullantılarının effektiv təmizlənməsini təmin edirik. Çirkab su təmizləyici qurğular üçün xüsusi olaraq hazırlanmış nitrifikasiya çənləri və hovuzları ilə ekoloji cəhətdən təmiz və davamlı çirkab suların təmizlənməsini təmin edirik.