Yeni Sistemlərin Astarlanması Üçün Kimyəvi Maddələr

Yeni sistemlərin astarlanması üçün kimyəvi maddələr

1. Dezinfeksiya üçün xlor və ozon:

Yeni su sistemi qurarkən suyun mikroorqanizmlərdən təmizlənməsi vacibdir. Xlor və ozon suyun dezinfeksiya edilməsində istifadə olunan kimyəvi maddələrdir. Xlor suyu bakteriya və viruslardan təmizlədiyi halda, ozon suyu təbii və təhlükəsiz şəkildə dezinfeksiya edir. Aqualink xlor və ozon dozaj cihazları ilə suyun effektiv dezinfeksiyasını təmin edir.


2. Su balanslaşdırıcıları və PH tənzimləyiciləri:

Yeni su sisteminə su əlavə edərkən, suyun tarazlaşdırılması və pH səviyyəsinin tənzimlənməsi vacibdir. Aqualink suyun mineralları və pH səviyyəsini tarazlayan xüsusi kimyəvi maddələr təklif edir. Bu, suyun tərkibində olan mineralların müvafiq səviyyədə qalmasını təmin edir və su sistemlərinin uzunömürlülüyünü dəstəkləyir.


3. Korroziya inhibitorları:

Metal boruların istifadə edildiyi yerlərdə su sistemləri korroziyaya məruz qala bilər. Korroziya inhibitorları metal boruları qoruyaraq korroziyanın qarşısını alır. Aqualink suyun tərkibində olan mineralları idarə edərək və metal səthləri qoruyaraq korroziyanın qarşısını alır.


4. Su təmizləyiciləri və filtrasiya kimyəviləri:

Yeni su sistemlərinin hazırlanmasında suyun təmizlənməsi  vacibdir. Aqualink sudan bərk hissəcikləri və üzvi maddələri çıxarmaq üçün xüsusi su təmizləyiciləri və filtrasiya kimyəviləri təklif edir. Bu şəkildə su sistemlərinizin təmiz və sağlam su ilə işləməsini təmin edir.