Dəmir xlorid məhlulu

Xüsusiyyətləri.


Koaglyantlar, tullantı sularinda olan qatı hissəcikləri, kolloidal yükləri neytrallaşdıraraq bir yerdə toplayır, suspenziya halına salinib çökmələrini təmin edərək sudan uzaqlaşdırır. Qeyri-üzvi koagulyant məhsullara aid olan Dəmir Xlorid (FeCl3) içməli su və tullantı su təmizləmə sistemlərində geniş tətbiq edilir. Qeyri-üzvi koagulyantlar, KOİ, fosfor, florid və digər bir çox kirləndiriciləin təmizlənməsinə yardım edərkən, palçığın çökməsini və sıxlaşmasını (thickening) sürətləndirir, suyun təmizlənməsinə effektivvə təsir göstərir.


Tətbiq sahələri.


Məişət və sənayedə su hazırlama sistemlərində
Energetikada təzyiqli dövrələrin hazırlanmasında
Palçıq hazırlama əməliyyatlarında
Mis aşındırma əməliyyatlarında
Dəmir oksidləşmə pigmentlərin istehsalında
Tekstil sənayesində


Mövcud paket ölçüləri: HDPE bidon: 30 kg, 100 kg, 1 000 kg.

 

  Konsentrasiya

  % 41±1 (m/m) % 40+ 2 (m/m)

  Titrimetrik

  Görünüş

  Tünd qəhvəyi maye

  Göz ile kontrol

  Sıxlıq (20°C)

  1,43 ± 0,03 (gr/cm3) 1,435 ± 0,05 (gr/cm3)

  Dansimetrə

  Mangan (Mn)

  Max. %0,5 (m/m)/Fe(III)

  FAAS (2)

  Dəmir (II)

  Max. % 2,5 (m/m)/Fe(III ) Max. % 2,5 (m/m)/Fe(III)

  Titrimetrik

  Həll olmayan maddələr

  Max. % 0,2 (m/m)/Fe(III)

  Gravimetrik

  Arsenik (As)

  Max. 20 mg/kg Fe(III)

  AAS (4)

  Kadmiyum (Cd)

  Max. 1 mg/kg Fe(III)

  AAS

  Xrom (Cr)

  Max. 50 mg/kg Fe(III)

  AAS

  Civə (Hg)

  Max. 0,3 mg/kg Fe(III)

  AAS

  Nikel (Ni)

  Max. 60 mg/kg Fe(III)

  AAS

  Qurğuşun (Pb)

  Max. 35 mg/kg Fe(III)

  AAS

  Stibium (Sb)

  Max. 10 mg/kg Fe(III)

  AAS

  Selenium (Se)

  Max. 10 mg/kg Fe(III)

  AAS