Aerobik bioloji təmizləmə

Aerobik bioloji təmizləmə

I. Aerobik bioloji təmizləmənin əhəmiyyəti

1. Üzvi çirkləndiricilərin biodeqradasiyası: Aerobik bioloji təmizlənmə su ilə qarışmış üzvi çirkləndiricilərin oksigenin iştirakı ilə mikroorqanizmlər tərəfindən bioloji parçalanmasını təmin edir.

2. Effektiv Tullantı Sularının Təmizlənməsi: Aerobik bioloji təmizlənmə tullantı sularından üzvi çirkləndiricilərin effektiv şəkildə çıxarılmasına və suyun təmizlənməsinə kömək edir.


II. Aerobik Bioloji Təmizləmə Faydaları

1. Ətraf mühitə uyğun həll: Aerob bioloji təmizlənmə suyun təmizlənməsinin ekoloji cəhətdən təmiz üsuludur və təbii proseslərə əsaslanır.

2. Azaldılmış Kimyəvi İstifadə: Bioloji təmizlənmə kimyəvi maddələrin istifadəsini minimuma endirərək çirkab suların təmizlənməsini daha qənaətcil və davamlı edir.

3. Aşağı Enerji İstifadəsi: Aerob bioloji təmizləyici sistemlər digər müalicə üsullarına nisbətən daha az enerji sərfiyyatı ilə işləyir.


III. Müxtəlif İstifadə Sahələri

1. Bələdiyyələr və Kanalizasiya Sistemləri: Aerob bioloji təmizləmə sistemləri məişət çirkab sularının təmizləyici qurğularında və kanalizasiya sistemlərində geniş istifadə olunur.

2. Sənaye Obyektləri: Fabriklər, neft emalı zavodları, qida emalı müəssisələri kimi sənaye obyektlərində çirkab suların effektiv təmizlənməsi üçün aerob bioloji təmizləyici sistemlərə üstünlük verilir.

3. Su Təmizləyici Qurğular: Su təmizləyici qurğularda suyun effektiv təmizlənməsi və içməli suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün aerob bioloji təmizləyici sistemlərdən istifadə edilir.