Dekanter

Dekanter

I. Dekanter nədir və necə işləyir?

Dekanter maye və bərk materialların ayrılması üçün istifadə olunan avadanlıqdır. Bu cihaz ağırlıq qüvvəsindən istifadə etməklə asılı bərk və mayelərin ayrılması prosesini həyata keçirir. Dekanterlər mayelərin və bərk cisimlərin müxtəlif sıxlıqlarına uyğun olaraq, içərisindəki spiral qanadlı vintin fırlanması ilə ayrılmasını təmin edir. Ayrılan bərk maddələr aşağı hissədə yığılarkən, təmizlənmiş su və ya maye yuxarı hissədən ayrılır.


II. Dekanterin üstünlükləri

1. Yüksək Səmərəlilik: Dekanterlər dayandırılmış bərk maddələri və mayeləri tez və effektiv şəkildə ayırır, beləliklə, prosesin səmərəliliyini artırır.

2. Azaldılmış Tullantılar: Dekanterlər mayelərin daha səmərəli təmizlənməsinə imkan verir ki, bu da tullantıları azaldır.

3. Avtomatik işləmə: Müasir qrafinlər avtomatik idarəetmə ilə idarə oluna bilər, beləliklə insan müdaxiləsini azaldır və prosesin səmərəliliyini artırır.


III. Dekanterin İstifadə Sahələri

1. Sənaye Sularının Təmizlənməsi: Dekanterlər sənaye obyektlərində istifadə olunan texnoloji suyun təmizlənməsində effektiv şəkildə istifadə olunur.

2. Tullantıların İdarə Edilməsi: Dekanterlər çirkab su təmizləyici qurğularda bərk tullantıları ayırmaq üçün istifadə edilir və tullantıların miqdarını azaltmağa kömək edir.

3. Yağın Ayrılması: Dekanterlər yağ və su qarışıqlarını ayırmaq üçün istifadə edilir, bu da tullantı yağların geri qaytarılmasını təmin edir.


Dekanter sənaye suyunun filtrasiyası və maye-bərk maddənin ayrılması texnologiyası üçün vacib avadanlıqdır. Şirkətimiz  müştərilərə yüksək keyfiyyətli və səmərəli sürahilər təklif etməklə suyun təmizlənməsi və tullantıların idarə edilməsi proseslərinə töhfə verir. Dekanterlərin səmərəliliyi və tullantıların miqdarının azaldılmasına töhfəsi ətraf mühitin qorunması və iqtisadi səmərəliliyi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu texnologiyanın sənaye sahələrində geniş tətbiqi davamlı gələcəyə doğru mühüm addımdır.