Təkmil UV Sistemləri

Təkmil UV Sistemləri

I. Təkmil UV Sistemləri nədir?

Təkmil UV Sistemləri suda mikroorqanizmləri effektiv şəkildə zərərsizləşdirən suyun təmizlənməsi proseslərində istifadə olunan texnologiyadır. Ultrabənövşəyi (UV) şüalar suda olan mikroorqanizmlərin genetik quruluşunu məhv edir, onların çoxalmasını və yoluxma riskini aradan qaldırır.


II. Təkmil UV Sistemləri Necə İşləyir

Təkmil UV Sistemləri su axını xəttinə inteqrasiya olunmuş xüsusi UV lampa və reaktordan ibarətdir. Su bu reaktordan keçərkən ultrabənövşəyi lampadan yayılan intensiv şüalarla təmasda olur. UV şüaları suda olan mikroorqanizmlərin DNT-sini hədəf alır və onların çoxalmasının qarşısını alır, bununla da suyun mikroorqanizmlərdən təmizlənməsini təmin edir.


III. Təkmil UV Sistemlərinin üstünlükləri

1. Effektiv Dezinfeksiya: Təkmil UV Sistemləri sudakı virusların, bakteriyaların və digər mikroorqanizmlərin effektiv şəkildə zərərsizləşdirilməsini təmin edir.

2. Kimyəvi istifadəni azaldır: UV sistemləri dezinfeksiya üçün kimyəvi maddələrin istifadəsini azaldır və ya tamamilə aradan qaldırır.

3. Dərhal Nəticə: UV sistemi suyu dərhal dezinfeksiya edir və təmizlənmiş suyun dərhal istifadəyə hazır olmasını təmin edir.

4. Ətraf mühitə uyğun: Təkmil UV Sistemləri ekoloji cəhətdən təmiz su təmizləmə üsuludur və suda mikroorqanizmlərin zərərsizləşdirilməsində heç bir əlavə məhsul yaratmır.