FİLTER ÇƏNLƏRİ

FİLTER ÇƏNLƏRİ

Bu gün içməli su və sənaye istifadəsi üçün təmiz və sağlam su təchizatı getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və sudan zərərli çirkləndiriciləri təmizləmək üçün hazırlanmış su filtrləri suyun təmizlənməsi sistemlərinin əsas komponentlərindən birini təşkil edir. Filtr çənləri suyun şəffaflığını və saflığını təmin etmək üçün kritik bir investisiya kimi qəbul edilməlidir.

 

I. Filtr çənlərinin funksiyası və əhəmiyyəti nələrdir?

1. Çirkləndiricilərin çıxarılması: Filtr çənləri sudan qum, palçıq, çöküntü, üzvi maddələr və digər bərk hissəcikləri ayırır. Bu yolla suyun şəffaflığı artır və təmiz içməli su əldə edilir.

2. Kimyəvi Təmizləmə: Bəzi filtr çənləri həmçinin aktivləşdirilmiş karbon, seolit ​​və digər xüsusi filtr vasitələrindən istifadə edərək sudan kimyəvi çirkləndiriciləri təmizləyir. Bu, suyun dadını, qoxusunu və rəngini yaxşılaşdırır.

3. Su Təmizliyinin Təmin Edilməsi: Filtr çənləri suyu mikroorqanizmlərdən və bakteriyalardan təmizləyir, sağlam içməli su və sənaye istifadəsi üçün uyğun keyfiyyət səviyyəsini təmin edir.

 

II. Filtr çənlərinin növləri hansılardır?

1. Qum filtri çənləri: Sudan iri hissəcikləri və qumları çıxarmaq üçün istifadə olunur. Qum filtrləri suyun şəffaflığını yalnız fiziki müalicə ilə artırır.

2. Aktivləşdirilmiş karbon filtri çənləri: Aktivləşdirilmiş karbon filtrləri sudan kimyəvi çirkləndiriciləri, üzvi maddələri və xloru təmizləmək üçün istifadə olunur. Suyun dadını və qoxusunu yaxşılaşdırmaqda təsirlidir.

3. Ultrafiltrasiya filtri çənləri: Mikroorqanizmləri və bakteriyaları sudan ayıran membranlardan istifadə edərək suyun saflığını artıran filtrlərdir. Bu filtrlər mikrob çirklənməsinə qarşı effektiv qorunma təmin edir.