ƏKS OSMOS MEMBRANLARI

ƏKS OSMOS MEMBRANLARI

Əks Osmos Membran Müalicələri

Əks Osmos nədir?

Əks Osmos (RO) duzsuzlaşdırma texnologiyası ilkin olaraq 1950-ci illərin sonlarında işlənib hazırlanmışdır və hazırda qlobal miqyasda aparıcı duzsuzlaşdırma texnologiyasına çevrilmişdir. RO-nun duzsuzlaşdırılmasında istifadə olunan çoxlu müxtəlif proseslər var və hər bir problem üçün uyğun həlli seçərkən müxtəlif amillər işə düşür; mənbə suyunun keyfiyyəti, hasil edilən suyun istənilən miqdarı və keyfiyyəti, ilkin təmizlənmə, enerji tələbləri və konsentratın utilizasiyası.

 

Əks Osmosla Dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması

RO sudakı bütün mineral ionları və digər həll olunmuş bərk maddələri, bakteriya və virusları təmizləyir, bu da onu həm içməli, həm də sənaye məqsədləri üçün suyun duzsuzlaşdırılması üçün uyğun bir proses halına gətirir. Standart osmos həlledicinin (məsələn, su kimi) təbii olaraq aşağı məhlul konsentrasiyası sahəsindən membran vasitəsilə yüksək məhlul konsentrasiyası sahəsinə keçməsini əhatə edir. Təmiz həlledicinin hərəkəti membranın hər tərəfində məhlulun konsentrasiyalarını bərabərləşdirməklə sistemin sərbəst enerjisini azaldır və osmotik təzyiq yaradır. Həlledicinin təbii axınını tərsinə çevirmək üçün xarici təzyiqin tətbiqinə tərs osmos deyilir. Bu prosesdən istifadə edərək təmiz su yaratmaq üçün dəniz suyu və ya duzlu su membranın bir səthinə təzyiq edilir və duzu tükənmiş suyun membran boyunca hərəkət etməsinə səbəb olur və aşağı təzyiqli tərəfdən təmiz suyu buraxır.

 

RO bazarına rəhbərlik edir

Duzsuzlaşdırmanın planetin suya olan tələbatının davamlı, əlverişli və uzunmüddətli həlli olması üçün onun karbon neytral və ya ondan daha yaxşı olması lazımdır. Aqulink duzsuzlaşdırma qurğularının dizaynını və karbon izlərini daim təkmilləşdirir. Təhlükəsizlik və sağlam iş mühiti Aqulink üçün əsas prioritetdir və buna nail olmaq üçün biz uğur və böyüməni təmin etmək üçün müştərilərimizlə sıx əməkdaşlıq edirik.

Çeviklik – Aqualink kiçikdən irimiqyaslı, həmçinin modul duzsuzlaşdırma həlləri təqdim edir.

Potensial liderlik - Dünyanın ən böyük SWRO zavodlarından bəzilərini tikərək, məhsuldarlığı maksimuma çatdırmaqda sənayeyə rəhbərlik edir.

Təsdiqlənmiş layihə idarəetmə təcrübəsi – 50 ilə yaxın duzsuzlaşdırma uğuru Aqulink-in mürəkkəb layihələri vaxtında, büdcə daxilində və müştərimizin standartlarına və gözləntilərinə cavab vermək qabiliyyətini sübut etdi.

Ən yaxşı texnologiyaların davamlı inkişafı və tərəfdaşları ilə birlikdə Aqulink uzunmüddətli BOT müqavilələri üzrə duzsuzlaşdırılmış su xərclərini kəskin şəkildə azaltmaqla yanaşı, iri miqyaslı zavodların duzsuzlaşdırma imkanlarının davamlı artmasına nail olmuşdur.

Ən Aşağı Mülkiyyət Dəyəri

Aqualink-in zavodları zavodun istismar müddəti ərzində sənayenin ən aşağı su xərclərini təmin edir:

Xüsusi hazırlanmış ilkin təmizləmə sistemləri – maksimum RO sisteminin səmərəliliyini və ömrünü təmin edir.

Optimallaşdırılmış təzyiq mərkəzi dizaynı – əməliyyat çevikliyini və zavodun əlçatanlığını artırmaq, enerji istehlakını azaltmaq və xərcləri azaltmaq üçün son dərəcə səmərəli yüksək təzyiqli nasoslardan və proses dizaynından istifadə edir.

Ən qabaqcıl membran seçimləri – sərmayəni minimuma endirməklə yanaşı səmərəliliyin artırılması.

Duzsuzlaşdırma Zavodları üçün Prefabrik Modul Dizayn yanaşması ilə vaxta və pula qənaət

Aqualink duzsuzlaşdırma qurğularının tikintisi üçün qənaətli və dayanıqlı həll yolu işləyib hazırlayıb ki, bu da quraşdırma vaxtını 70%-ə qədər kəskin şəkildə azaldır və CAPEX və OPEX-ə əhəmiyyətli qənaət təklif edir. Unikal, yüksək səviyyədə əvvəlcədən hazırlanmış və əvvəlcədən yığılmış modul dizaynı, baha başa gələn quraşdırma vaxtını minimuma endirir.

Modul dizayn – 12 skiddən ibarət böyük modullar gündə 32.000 m3-ə qədər məhsul suyu istehsal edə bilər. Onun modul dizaynı sistemin qoşulub-çalışdırılmasına imkan verir. Sürüşmələrin sayı müştərinin tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənə bilər. Üstəlik, dəyişən ehtiyacları ödəmək üçün istənilən zavod asanlıqla genişləndirilə bilər.

Xərc baxımından səmərəli - Hər bir sürüşmə 40 futluq konteynerə uyğun olaraq dəqiq ölçülür. Bu, duzsuzlaşdırma qurğusuna tez və sərfəli daşınma imkanı verir, eyni zamanda qatarın təyin olunmuş yerdə quraşdırılması vaxtını azaldır.

Enerji Effektiv - Ümumi dizaynın bir hissəsi kimi sürüşmə ilə quraşdırılmış enerji bərpa sistemi də əlavə edilə bilər. Bu, sistemi yüksək enerji səmərəli edir.

 

Sıxıntılı Maliyyələşdirmə

Aqualink müştərilərə iddialı arzularını reallığa çevirməyə kömək edən xüsusi hazırlanmış maliyyə paketləri təqdim etmək üzrə sübut edilmiş təcrübəyə malikdir – hamısı sürətləndirilmiş son tarixlər və ciddi büdcə çərçivələri daxilində.

 

İsraildəki Sorek, Hadera və Aşkelon zavodları ilə Aqualink, duzsuzlaşdırılmış suyun ən aşağı qiymətini təmin edən BOT maliyyə modellərini optimallaşdırdı. Kaliforniyada əsas tərəfdaşlarla birgə həyata keçirilən Carlsbad Desalination layihəsi Şimali Amerikada irimiqyaslı duzsuzlaşdırma layihələrinin maliyyələşdirilməsinin planıdır.

Qabaqcıl Texnologiya

 

 texnoloji sıçrayışlarla bağlı uzunmüddətli təcrübəyə malikdir. Bunlar ən sonlardan bəziləridir:

 

Təzyiq Mərkəzi Dizaynı – böyük yüksək təzyiqli nasosların və enerji bərpa cihazlarının səmərəliliyi sayəsində azaldılmış enerji istehlakı, artan sistem əlçatanlığı və daha yaxşı etibarlılığa imkan verir.

 

Bor Təmizləmə Sistemi – bor ionlarını 0,3 ppm-dən aşağı konsentrasiyalara çıxaran, beləliklə, kənd təsərrüfatı ehtiyacları üçün suyun keyfiyyətini tənzimləyən və müştəri tələblərinə cavab verən patentləşdirilmiş prosesdir.

 

Aqualink MPD modul dizaynı - unikal, yüksək səviyyədə əvvəlcədən hazırlanmış və əvvəlcədən yığılmış modul dizayn, çox bahalı yerlərdə quraşdırma vaxtını minimuma endirir. İstehsal və montaj emalatxanalarımızda, o cümlədən əksər yüksək təzyiqli qaynaq və fitinqlər də daxil olmaqla, idarə olunan mühitdə həyata keçirilir, beləliklə sistemin keyfiyyəti və etibarlılığı artır.