Həll edilmiş Hava Flotasiyası (DAF) Sistemləri

Həll edilmiş Hava Flotasiyası (DAF) Sistemləri

I. Həll edilmiş hava flotasiyası və daf sistemlərinin əhəmiyyəti

1. Bərk-Maye Ayrılması: Həll edilmiş hava flotasiyası sudakı bərk hissəcikləri kiçik hava qabarcıqları ilə birləşdirərək səthə çıxararaq effektiv bərk-maye ayırma prosesini təmin edir.

2. Çirkləndiricilərin Təmizlənməsi: Bufer sistemləri suyun pH səviyyəsinə nəzarət etməklə və buferləşdirməklə çirkləndiricilərin təmizlənməsi prosesini optimallaşdırır.


II. Həll edilmiş hava flotasiyası və daf  sistemlərinin faydaları

1. Çirkləndiricilərin Effektiv Təmizlənməsi: Həll edilmiş hava flotasiyası və daf  sistemləri suda çirkləndiriciləri effektiv şəkildə təmizləyərək suyun təmizlənməsində yüksək səmərəliliyi təmin edir.

2. Aşağı Enerji İstehlakı: Bu sistemlər aşağı enerji istehlakı ilə əməliyyat xərclərini azaldır.

3. Qabaqcıl müalicə təmin edir: Həll edilmiş hava flotasiyası və daf  sistemləri ənənəvi müalicə üsulları ilə müqayisədə daha inkişaf etmiş bir müalicə təmin edir.


III. Müxtəlif İstifadə Sahələri

1. Bələdiyyələr və Kanalizasiya Sistemləri:Həll edilmiş hava flotasiyası və daf  sistemləri məişət çirkab sularının təmizləyici qurğularında və kanalizasiya sistemlərində geniş istifadə olunur.

2. Sənaye Obyektləri: Fabriklər, kimya zavodları, neft emalı zavodları kimi sənaye obyektlərində çirkab suların effektiv təmizlənməsi üçün həll edilmiş hava flotasiyası və bufer sistemlərinə üstünlük verilir.

3. Su Təmizləyici Qurğular: Su təmizləyici qurğularda suyun effektiv təmizlənməsi və içməli suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün həll edilmiş həll edilmiş hava flotasiyası və daf  sistemlərindən istifadə edilir.