Yoxsul ölkələr üçün “İçməli kitab”

Bu sistemdə filtr qismində kitabın hər 20 səhifəsindən biri çıxış edir. Bu filtr yatalaq və ya vəba kimi müxtəlif yoluxucu xəstəlikləri tutub saxlayır. Filtrdə zərəri bakteriyaların 99,9%-ni öldürən 1-100 nm ölçüdə gümüş mikrocisimlər mövcuddur.

Adi kitablardan fərqli olaraq, bu kitabın səhifələri cırılmaq üçün nəzərdə tutulub. Çırılmış səhifə həmçinin kitabın qablaşdırması olan xüsusi konteynerə yerləşdirilir və su həmin kağızın içindən axıb keçərək konteynerə süzülür.

İçməli kitabın hər nə də olsa, kitab oluğunu nəzərə alaraq, onu oxumaq da mümkündür. Kitabın hər səhifəsində xəstəlik törədən bakteriya, su və suyun filtrasiya zərurəti haqqında maraqlı və faydalı məlumatları əldə etmək olar. Çünki üçüncü dünya ölkələrində təmizlənməmiş suyun istifadəsinin təhlükəsi haqqında bilən çox azdır.