CPA6-LD

CPA6-LD beşinci nəsil CPA duzlu su RO membranıdır və 99,8% ilə bütün sələflərindən ən yaxşı imtinaya malikdir. Bu 400 kv. fut membran CPA5-LD ilə müqayisədə daha yüksək qidalanma təzyiqində işləyir, lakin CPA ailəsində ən yüksək imtinaya malikdir.


CPA6-LD membranları kolloid çirklənməni minimuma endirmək üçün nəzərdə tutulmuş Aşağı Diferensial Təzyiq LDTM Texnologiyası ilə hazırlanmışdır. Onların 37,0 m2 (400 ft2) membran sahəsi var. CPA6-LD-dən istifadə hələ də membranlardan yüksək imtina əldə edərkən xərclərə qənaətlə nəticələnir.


CPA6-MAX CPA6-LD ilə eyni yüksək rəddedici membrana malikdir, lakin 440 sq.ft-də membran sahəsində 10% artım göstərir.


CPA6 MAX duzlu quyu suları kimi aşağı bulanıqlığa və lil sıxlığı indeksinə malik yem suları üçün üstünlük verilən seçimdir.


CPA6-LD və CPA6-MAX membranları yalnız 8,0 düym diametrdə mövcuddur.


Müəyyən Performans
Permeat axını: 7,300 gpd (27,6 m3/d)
Duzdan imtina: 99,80% (minimum 99,6%)


Test şərtləri:             1500 ppm NaCl məhlulu

                                  225 psig (1.55 MPa) Tətbiq olunan Təzyiq

                                  77F (25 C ) İşləmə Temperaturu

                                  15% Permeat Bərpası

                                  6,5 - 7,0 pH Aralığı
Maksimum Tətbiq Təzyiq

psig ( MPa)

600 (4.14 )

Maksimum Xlor Konsentrasiyası

ppm

< 0,1

Maksimum işləmə istiliyi:

F (C)

113(45)

Maksimum Qida Suyu Bulanıqlığı

NTU

1.0

Maksimum Qida Suyu SDI (15 dəqiqə)

-

5.0

Maksimum yem axını

gpm (m3 /h)

85 (19,3 )

Minimum duzlu su axını:

gpm (m3 /h)

12 (2,7)

Hər Element üçün Maksimum Təzyiq Düşüşü

psi ( MPa)

15(0,10)