ChemKomplex® 103

ChemKomplex® 103

Soyutma Qüllələrində, qapalı dövr soyuducu sistem sularında ərpə, çöküntülərə qarşı qəti çözüm! Eyni zamanda sistemdəki metal hissələri aşınmadan qoruyur və pH dəyərini stabil saxlayır! Texniki su dövrələrində güvənilir Anti-Skalant məhsuldur. Su içərisindəki kristallar, məhsul içərisindəki spesifik polimerlər vasitəsilə əngəllənir. Problem yaradan səth qabıq bağlamaları formalaşmaz. Sənaye soyutma sistemlərinde sərt, yumşaq və qarışıq sularda 4 ilə 20 dH da istifadəsi mümkündür.


 
Üstünlükləri
 
  • Müasir, innovativ pH stabilizator, sərtlik tutucu və aşınmadan təsirli müdafiəni özündə   birləşdirən formul
  • Alüminium və əlvan metalların mütləq korroziyadan mühafizəsi
  • Multi-metal sistemləri üçün effektiv korroziyadan mühafizə
  • Atmosferdən törəyən  korroziyaya qarşı davamlılıq
  • Ətraf mühitə dost. Almaniya Federativ Respublikasının cari Tullantı Suları Əsasnaməsinə uyğundur   (AbwV Əlavə 31)
  • Kristallaşmanın qarşısının alınması
  • Mövcud formalaşmış ərp və kristal yataqlarının tədricən həll edilməsi

 

susiyyətləri

ChemKomplex® 103 texnikisu şəbəkələrində etibarlı anti-skalanttəsirgöstərir. Suda kristal formalaşmasının qarşısı məhsuldakı xüsusi polimerlər vasitəsilə alınır. Çöküntülü örtüklərin yaranması mümkün deyil. Ağır hissəciklər parşalanaraq bir suspensiya halında saxlanılır. Termiki Multi polimerlərin tətbiqi isti su şəbəkələrində də eyni sabitliyi təmin edir. ChemKomplex®103 polimer karbon və fosfon turşularının sinerjisi ilə, habelə Soyutma sistemlərində və Soyutma su şəbəkələrində xüsusi davamlı inhibitorları ilə güclü müdafiə təsirini təmin edir.

 

 

Tətbiq sahəsi

ChemKomplex® 103 sənaye tipli soyutma qüllələrində sərt, yumşaq və tullantı suları sistemlərində istifadə olunur. Sərtlik dərəcəsi 4-20° dH olan yumşaq və sərt sularda, xüsusi ilə alüminium və əlvan metallar yüklü bir sularda və pH-stabilizatora ehtiyac olanda istifadə edilir. Axar soyutma sistemləri və soyutma sistemləri sularında kalsium və örtüklərin çökməsində, hətta istilik dəyişdiricilərində belə yaxşı nəticələr əldə edilmişdir. ChemKomplex® 103 kalsium və çöküntü səthlərinin tədricən həll edilməsi üçün də uygundur.


 

İstifadə və dozaj nisbəti

ChemKomplex ® 103  su keyfiyyətindən asılı olaraq doza cədvəlinə görə yeni əlavə olunmuş suya verilir.