Avtomatik Valf İdarəli Aktivləşdirilmiş Karbon Filtr Sistemləri

AQUALINK AKTİV KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

 

Aqualink Aktivləşdirilmiş karbon filtrləri suda arzuolunmaz xlorun, rəngin, dadın, qoxu verən ərimiş qazların, qalıqların və üzvi maddələrin təmizlənməsi üçün istifadə olunur. Aktivləşdirilmiş karbon çox böyük səth sahəsinə (1000-1500 m2/qr) malik kömür kimi materialdır.

Aktivləşdirilmiş Karbon Sistemlərində suyun təmizlənməsi zamanı filtrasiya mexanizmi ilə yanaşı udma mexanizmi də fəaliyyət göstərir. Bu səbəbdən Aktivləşdirilmiş Karbon Filtrləri fiziki-kimyəvi təmizləmə aparan sistemlərdir.

Aktivləşdirilmiş Karbon Filtrləri insan müdaxiləsinə ehtiyac olmadan tam avtomatik işləyir.Gündə 15-20 dəqiqə avtomatik tərs yuyulma həyata keçirən Aktivləşdirilmiş Karbon Filtr bu şəkildə özünü yeniləyir.

Aktivləşdirilmiş karbonla bağlı diqqət yetirilməli olan başqa bir məsələ mineral yatağın bakteriya inkişafı üçün uyğun mühit yarada bilməsidir. Aktivləşdirilmiş karbon bədənində üzvi maddələr topladığı üçün və suda bakteriya varsa, bakteriyalar bu üzvi maddələrdən qida olaraq istifadə edərək çoxalda bilər. Belə hallarda bakterial sızma mümkündür. Bu səbəbdən aktivləşdirilmiş karbondan əvvəl və sonra suyun dezinfeksiya edilməsi vacibdir.