Ultra Yüksək Təzyiqli Əks Osmos Membranları

Ultra Yüksək Təzyiqli Əks Osmos Membranları

PRO-XP 1800 psi (12,4 MPa) qədər təzyiqlərdə işləyərkən yüksək TDS qida suyunu emal edə bilən və 120,000 ppm (12%) konsentrasiya edə bilən ultra yüksək təzyiqli RO membranlardır. ZLD sistemində PRO-XP aşağı axın istilik avadanlığının CAPEX və OPEX-ini azaltmaq üçün buxarlandırıcıların yuxarı axınında tətbiq edilir.

 

PRO-XP duzlu su konsentrasiyası xərclərini azaltmaqla və suyun bərpasını maksimum dərəcədə artırmaqla təmizləyici qurğunun ümumi səmərəliliyini artırır. PRO-XP membranları kömürdən kimya, mədənçilik, elektrik stansiyaları, tekstil və dəri emalı zavodlarında faydalıdır. PRO-XP elementləri hazırda inkişafın son mərhələsindədir və tezliklə buraxılacaq.