PoolLab 1.0 fotometri

Daxilində quraşdırılan və dəyişdirilə bilən küveti ilə su keçirməyən IP68 PoolLab fotometrini sadəcə suya batıraraq su nümunələrini analiz etməyə imkan verir.

6 düyməli PoolLab  fotometri qeyd olunan və təyin olunmuş parametrlərə bir anda daxil olaraq düzgün məlumat əldə üçün nəzərdə tutulub. Bura, pH, xlor (azad / birləşdirilmiş / ümumi), qələvilik (turşuluq həcmi), sianur turşusu (stabilləşdirici), aktiv oksigen (MPS), brom, xlor dioksid, ozon, hydrogen peroksid, ümumi və kalsium sərtliyi daxildir.

PoolLab fotometrində simsiz Bluetooth 4.0 texnologiyasından istifadə edildiyi üçün onu pulsuz proqram təminatı və test nəticələrinin idarəolunması üçün nəzərdə tutulan əlavəyə asanlıqla qoşmaq mümkündür. Testin nəticələri sinxronlaşdırıldıqdan sonra proqram təminatı və əlavə su təmizlənməsi üçün fərdi qaydada daxil edilmiş kimyəvi maddələrə əsaslanan ölçü parametrlərini emal edirlər. İstifadəçi test nəticələrinə dair hesabatı ləğv edə, LSI kimi və bir çox digər indeks hesablamalarını və s.   apara bilər.

Pulsuz şəbəkə serveri, istifadəçi bu funksiyadan istifadə etmək qərarına gəldikdə, əlavə və proqram təminatındakı məlumatların daima sinxronlaşdırılmasının qeydinə qalacaq.

Parametr

Diapazon

Reagent

рН dəyəri

6,50 - 8,40 рН

Fenollu qırmızı fetometr

Xlor (azad / birləşdirilmiş / ümumi)

0,00 - 6,00 mq / l (promille)

DPD N ° 1 Fetometr

Qələvilik (turşuluq həcmi)

0 - 300 mq / l (m.d.) CaCO3

DPD N ° 3 Fetometr

Sianur turşusu (stabilləşdirici)

0 - 160 mq / l (m.d.)

CYA-Test Fetometr

Aktiv oksigen (MPS)

0,0-30,0 mq / l (hissə / mln) *

Fotometr DPD № 4 *

Brom

0,0 - 13,5 mq / l (m.d.) **

Fotometr DPD N ° 1

Qlisin*

4-oksid hidrogen

0,00 - 11,40 mq / l (h / mln) **

Fotometr DPD N ° 1

Qlisin*

ozon

0,00 - 4,00 mq / l (m.h.) **

Fotometr DPD N ° 1

Fotometr DPD N ° 3

Qlisin*

Hidrogen peroksid LR

0,00-2,90 mq / l (h / mln) *

Hid. Peroksidli LR Fotometr*

Hid. Peroksidli LR Fotometr*

Hidrpgen peroksid HR

0 - 200 mq / l (h / mln) *

Turşulaşdırıcı fotometr PT *

Hid. Peroksidli fotometrHR *

Ümumi sərtlik

0 - 500 mq / l (h / mln) *

POL20TH1*
POL10TH2*

Kalsium sərtliyi

0 - 500 mq / l (h / mln) *

POL20CaH1*
POL20CaH2*

 

Baza komplektinə daxil olmayan reaktiv tələb olunur

Xlorun mövcud olduğu təqdirdə qlisin regentli həblər tələb olunur.

Qlisin reagentli həblər baza komplektinə daxil edilməyib

 

Baza kompekti
PoolLab 1.0 Fotometri
Yüngül qalxan
3 ədəd ААА batareyası

Qarışdırmaq üçün plastik çubuq
20 ədəd DPD № 1 həbi (azad xlor)
10 ədəd DPD № 3 həbi (birləşdirilmiş / ümumi xlor)
20 ədəd qımızı fenollu həbi (pH)
10 ədəd М-qələvilik həbi (qələvilik / turşuluq)
10 ədəd CYA-Test həbi (sianur turşusu / stabilləşdirici)