Əlavə İon Seçici Nanofiltrasiya Membranları

Əlavə İon Seçici Nanofiltrasiya Membranları

PRO-XS, Qlauber duzu, bərkimiş NaCl, Na 2 CO 3 və s. Onlar yüksək ion seçiciliyi ilə yüklənmiş nanofiltrasiya membranlarıdır ki, bu da bivalent kationların və anionların yüksək rədd edilməsini təmin edir və ionları seçici şəkildə çıxarmaq və konsentrasiya etmək üçün sənaye dərəcəli kimyəvi maddələr istehsal edir.


Duzları duzlu sudan ayırmaq qabiliyyəti poliqona gedən qarışıq duz tullantılarının miqdarını azaltmağa kömək edir və istehsal olunan təmizlənmiş duzlar təkrar emal edilə və ya mənfəət üçün satıla bilər. PRO-XS membranları xlor-qələvi, toxuculuq, elektrokaplama və boya kimi duzların ayrılmasının vacib olduğu sənayelərdə faydalıdır.