МО3

ECOSOFT şirkətinin Azərbaycanda rəsmi tərəfdaşı AQUALİNK MMC təqdim edir.


Ecosoft MO3 sənaye tərs osmos sistemi pilot tədqiqatlar, mühəndislik və istehsal, istismara vermə və texniki xidmətdən ibarət sənaye su problemləri üçün açar təslim həlldir.

Ecosoft tərs osmos sistemləri qida və əczaçılıq sənayesində, enerji, kimya, yarımkeçiricilər istehsalı, buxar qazanları və digər sənaye tətbiqlərində istifadə olunur.


SPESİFİKASİYA

Avadanlıq

Grundfos  CR 10-12 yüksək təzyiqli nasos — 1 ədəd

8040 membran qabı - 3 ədəd

BB20 çöküntü ön filtri — 3 ədəd

Motorlu klapanlar (suyun daxil olması, yuyulması) - 2 ədəd

Balanslaşdırıcı klapanlar (konsentratın rədd edilməsi, konsentratın təkrar emalı) - 2 ədəd

Ecosoft kontrollerli elektrik şkafı — 1 dəst

Boru kəmərləri, alətlər, polad çərçivə - 1 dəst


Seçimlər

Filmtec XLE-440 / ECO PRO-440 və ya Ecosoft ELP-8040 membranları

Antiskalant və ya digər RO kimyəvi maddələr üçün dozaj nasosu

Permeat membranı yaxalamaq üçün keçirici giriş


Əlaqələr

Giriş suyu - 1½ ″        Permeat - 1 ″                         Konsentrat - 1½ ″

CIP girişi - 1½"          CIP qaytarılması — 1½″       CIP nüfuz - ½ ″

Antiskalant dozaj portu - ½″


Texniki məlumat

Permeat tutumu¹ — 3 m³/saat

Permeatın bərpası² - 75%

Maksimum TDS - 3000 mq/l


Təsirli axın tələbi:


- 4…6 m³/saat (xidmət)

- 10 m³/saat (yaxalamaq)

İşləmə təzyiqi — 8…12 bar

Maksimum təzyiq - 14 bar

Elektrik tələbləri — 380...400 V, 50 Hz (3 ph)

Elektrik enerjisi - 4 kVt

Prefilter reytinqi - 5 μm

¹ qidalanma suyunun TDS-dən, temperaturdan və sızma bərpasından asılıdır

² aşağı miqyaslı/çirkləndirici su üçün

TDS

mq/l

3000

sərtlik

mq/l CaCO₃

150

dəmir

mq/l

0,1

manqan

mq/l

0,05

hidrogen sulfid

-

heç biri

silikat

mq/l

20

qalıq xlor

mq/l

0,1

SDI

-

5

kimyəvi oksigen tələbatı

mg/L O₂

4