Əks Osmos Sistemləri

Büdcə Seriyası Əks Osmos Sistemləri.

720 lt/gün - 75 m³/gün Paslanmayan polad

Adi təmizləyici sistemlərin qeyri-kafi olduğu (dəniz suyu, yüksək keçiriciliyə malik su, quyu suyu və s.) sulara tətbiq edilən, suda olan bütün lazımsız mineralları sudan ayıraraq təmiz suyun alınması üçün membran filtrasiya prosesi əks osmos adlanır. Osmoz təbii bir hadisədir və bir sözlə, suyun daha az sıx mühitdən yüksək sıx mühitə keçməsidir. Bu proses osmotik balans əldə olunana qədər davam edir. Əks osmos isə bu osmotik axının tərsinə çevrilməsidir. Aqualine Reverse Osmosis Sistemləri bu proses nəticəsində təmiz suyu uğurla təmin edir. Aqualine Reverse Osmosis Sistemləri isə müştərilərin istəklərinə uyğun olaraq fərqli dizayn və dizaynlarda istehsal edilə bilər.


STANDART XÜSUSİYYƏTLƏR


Membran qolları FRP və ya Paslanmayan poladdan
TFC Spiral yara membranları 2,5" və 4" diametrli
SS304 paslanmayan poladdan şaquli mərkəzdənqaçma yüksək təzyiqli nasos (BT 340-dan BT1540-a qədər olan cihazlarda)
Pirinç gövdəli fırlanan tipli yüksək təzyiqli nasos (BT 125/1 -BT 240 arasındakı cihazlarda)
St-37 epoksi boyalı karbon polad şassisi
5 mikron dəqiqliklə kartric filtri
Aşağı və yüksək təzyiqli borular U-PVC / Zonder
avtomatik klapanlar solenoid klapan
Nasos çıxışında və tullantı su xəttində təzyiq tənzimləyici klapan (BT 340-dan BT1540-a qədər olan cihazlarda)
aşağı təzyiq açarı
Məhsul suyu və tullantı su cızıq axını ölçənlər


Qliserin manometrləri


Məhsulun su keçiricilik göstəricisi
RO elektron idarəetmə kartı
220 V/50Hz/1ph (BT 125/1 -BT 240 arasındakı cihazlarda)
380 V/50Hz/3ph (BT 340-BT1540 arasındakı cihazlarda)
Antiskalant dozaj sistemi daxil deyil

Giriş suyu TDS

ppm

0 - 2,000

Giriş suyunun təzyiqi

bar

2 ilə 5

Giriş suyunun pH diapazonu

-

6-8

Silisium (SiO2) Tolerantlıq Maksimum

ppm

25

Minimum və maksimum giriş suyunun temperaturu

ºC

10-30

Hidrogen sulfid olmamalıdır

-

-

Bulanıqlıq yoxdur

NTU

<1

SDI

-

<5

Mikrobioloji çirklənmə yoxdur

-

-