PRO-XR1

PRO-XR1, sənaye proseslərində istifadə üçün xüsusi olaraq hazırlanmış spiral bükülmüş membranların unikal dəstidir. Bu membran, yüksək dərəcədə böyüyən və ya xüsusi ion konsentrasiyası tələbləri daxil olmaqla, müxtəlif mürəkkəb sənaye xammal axınlarını emal etmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmış mövcud yüksək səmərəli hydranautics membran məhsullarına əsaslanır.

 

Verilmiş performans:

Permeat istehlakı (nominal):

11.500 g / gün (43.5 m3/gün)

Duzun çıxarılması: 

99,8%(minimum 99,5%)

Test şərtləri:    

2000 ppm NaCl məhlulu
Tətbiq olunan təzyiq 225 psi (1,55 Mpa)

İşləmə temperaturu 77f (25c)
Permeatın 15% çıxarılması%
PH aralığı 6.5-7.0


Göstərilən performans minimum 10 dəqiqəlik işdən sonra alınan məlumatlara əsaslanır. Elementlərin həqiqi sınağı bu dəqiq dəyərlərdən fərqli şərtlərdə həyata keçirilə bilər; bu vəziyyətdə performans bu standart şərtlərə normallaşdırılır. Fərdi elementlər üçün permeat istehlakı göstərilən dəyərdən 15% fərqlənə bilər.


Maksimum tətbiq olunan təzyiq:

psi (Mpa)

600 (4.14 )

Maksimum xlor konsentrasiyası:

ppm

< 0,1

Maksimum işləmə temperaturu:

f ( F C)

113 (45)

PH diapazonu, davamlı (təmizləmə):

-

2-11 (1-13) T <25C-də 2-11 (1-12) T= 25 ilə <35 C arasında 3-10,5 (2-11) T = 35-45 C

Maksimum qida suyu bulanıqlığı:

NTU

1.0

Maksimum Yem suyu SDI (15 dəqiqə):

-

5.0

Maksimum yem istehlakı:

gpm (m3/ h)

85 (19.3 )

Minimum duzlu su istehlakı:

gpm (m3/ h)

12 (2.7 )

Hər bir element üçün maksimum təzyiq düşməsi:

psi (Mpa)

15 (0,10 )