System OmniCon pH FCL Selective

Sistem içərisindəki nəzarət cihazı Poolsaver 1320 olmaqla yanaşı, daxilində iki ədəd ölçmə nasosu NANO-A 5L/5B vardır. Hovuz Nəzarət Sistemi öz erqonomik dizaynı sayəsində hovuzlarda rahat istifadə imkanı təmin etməklə, hovuz suyunu ideal dəyərlərdə saxlamağa xidmət edir.


Xüsusiyyətləri

60x90 panel üzərində giriş – çıxışları hazır montaj olunmuş vəziyyətdədir

OmniCon pH - FCL

Ön təmizləmə filtri və elektrodun axın bölməsi

Giriş – çıxış klapanı, nümunə alma bölməsi

pH elektrodu ve amperometrik sərbəst xlor bölməsi

  •