XlorDioksid

Xüsusiyyətləri.

Mikroblara, göbələklərə, yosunlara və viruslara qarşı davamlı və səmərəli mübarizə aparır. Təhlükəli Legionella bakteriyalarına qarşı təsirli olmaqla yanaşı bir sıra üstün  xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirir. Xlordioksid  Aqua  yüksək konsentratlı tərkibi hesabına çox cüzi dozada belə suda hərtərəfli dezinfeksiya aparmaq mümkündür. Suda asan və qalıqsız həll olan  qeyri-üzvi anionlardan ibarət məhluldur. İsitfadəsi sadə ölçü pompası (vaxt və həcmə nəzarət) vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər.


Tətbiq sahələri

Oksidləşdirici və biosidal təsiri

Birbaşa suya hazır xlor dioksid dozası
Mikroorqanizmlərə və Legionellaya qarşı davamlı mübarizə


Qoxunun aradan qaldırılması 
CSB/TOC/BOD azaldılması 
Kalium permanganat istifadəsinin azaldılması
Frekal eliminasiyası (aradan qaldırılması) 
lipoliz (yağların parçalanması) 
Oksidləşmə və hidroliz ilə təmizləmə
Kükürdün təmizlənməsi
Reduksiya potensialının artırılması
Hətta aşağı dozada belə yüksək effektli təsir
Xlordioksid Aqua reaksiya zamanı pH diapazonu 2-9 arasında olan sularda xlordioksid və digər xlor-oksigen birləşmələri ilə qarışıq halda formalaşmaqdadır. Sulfid, Nitrit və s. kimi aniyonların azaldılması yolu ilə maksimum oksidləşmə baş verir.  Hansı ki, birbaşa xlorlama zamanı bu mümkün deyil. 


Bu biosidal təsir Xlordioksidin həddindən artıq güclü dezinfeksiya təsirinin nəticəsidir ki,  təsir gücü digər  komponentlərin iştirakı ilə genişləndirilir. Xlordioksid Aqua ilə təmizlənmiş suyun reduksiya potensialı artır. Xlordioksidin algisidal təsir gücü geniş spektrli herbisit təsirin nəticəsidir.  Bakteriya, maya, yosun və hər cür viruslara qarşı təsirlidir. 
Qablaşdırılma: 30kg, 60kg, 240kg, 1000kg

Dezinfeksiya (PE/PVC- şəbəkə boruları)

ml/m³

70,0 - 90,0

Dezinfeksiya (ZM- şəbəkə boruları)

ml/m³

70,0 - 90,0

Aerozol dezinfeksiya (içməli su çənləri)

Litr /m³ Suya

5

Səth yuma suyunun hazırlanması

ml/m³

30,0-150.0

İçməli su çənlərinin şok dezinfeksiyası

ml/m³

150,0-250.0

Üzmə hovuzlarınin dezinfeksiyası

ml/m³

5,0