FRP Çən ilə Səthi Boru Dəmir-Manqan-Arsen Filtr Sistemləri

AKVALİN DƏMİR, MANQAN FİLTRLƏRİ

Aqualine Iron sayəsində manqan xüsusi mineralları süzür; Suda dəmir və manqan miqdarını 5 ppm-ə qədər, içməli və kommunal su standartlarına qədər azalda bilər (Fe=0,2 ppm - Mn= 0,05ppm). Bu xüsusi minerallar üçün heç bir əlavə regen materialına ehtiyac yoxdur. O, həmçinin hidrogen sulfid, metan, sərbəst karbon qazı və suda yüksək konsentrasiyada olan üzvi qalıqları təmizləyir.

 

 

AKVALİN ARSEN FİLTİRLƏRİ

 Arsen, metal və qeyri-metal arasında bir xüsusiyyəti olan təbiətdə ən çox yayılmış elementlərdən biridir. Kanserogen və zəhərli maddədir. Suda ən çox yayılmış qeyri-üzvi arsen növləri arsenit (As(III)) və arsenatdır (As(V)). Arsenin növü və paylanması suyun pH-ı, redoks potensialı və kükürd, dəmir və kalsium kimi kompleks ionların mövcudluğu ilə müəyyən edilir. Dünyanın bir çox bölgələrində təbii olaraq meydana gələn yeraltı suların arsenlə çirklənməsi səbəbindən bir çox insanlar arsenlə zəhərlənmə riski ilə üzləşmişdir. Bu səbəbdən istehsal etdiyimiz Aqualine Arsenic Filter Systems məhlulları arsenik dəyərlərin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) icazə verdiyi əvvəlki dəyər olan 50µg/L-dən 10µg/L-dən aşağı salınmasında böyük müvəffəqiyyətlə istifadə edilir və tətbiq edilir. L.

 

Aqualine filtrasiya sistemlərində insan sağlamlığı prioritet olduğu üçün sistemlərimizdə istifadə olunan minerallar dünya qida normalarına uyğundur.

 

 

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR

 WCY markalı FRP çəni ilə

Maksimum iş təzyiqi 6 bar

Zamanla idarə olunan geri yuyulma

Pnevmatik ötürücü ilə kəpənək klapanları (Opsiyonel elektrik ötürücü variantı)

Aşağı kolleksiya quruluşu ahtapot diffuzoru

PVC-U material səthi boru kəmərləri (epoksi boyalı şassi üzərində)

Sistemin giriş və çıxışlarında kranlar və manometrlər nümunəsi

PLC əsaslı Siemens loqosu idarəetmə paneli (Opsiyonel sensor ekran seçimi)

Elektrik 220V / 50 Hz / 1 pH

Pnevmatik klapanların işləməsi üçün lazım olan quru alət havasının tədarükü müştəriyə məxsusdur. Tövsiyə olunan kompressor gücü 8 barda minimum 100 Lt/dəqdir.