Chemya Xlordioksid

Xüsusiyyətləri

 

 Əlavə uzun raf ömrü (yalnız istifadə etməzdən əvvəl aktivləşdirin).

 Bakteriyalara, göbələklərə, viruslara, yosunlara, Legionellalara, biofilmlərə və s. mikroorqanizmlərə qarşı davamlı effektivlik
 Alman İçməli Su Direktivi TrinkwV 2001 tərəfindən dezinfeksiya üsulu kimi təsdiq edilmişdir.
 Sərbəst xlordan azaddır
 Hidrogen peroksiddən 25 dəfə güclü dezinfeksiya edir
 Xlordan 10 dəfə yüksək dezinfeksiya gücünə malikdir
 Qida məhsullarına heç bir mənfi təsiri yoxdur
 Geniş pH diapazonunda effektivdir
 
Tətbiq sahələri
İçməli su sistemləri
Su çənləri
Qayıq və ya nəqliyyat su çənləri
Cakuzi və hovuzlar
Su boruları və kanalları
İçməli su şəbəkələri və s.
 
İstifadəyə dair göstərişlər.
İstifadədən dərhal əvvəl hazırlanır. Toz komponenti maye komponentə əlavə edilir. 2-4 saatlıq reaksiyadan sonra (otaq temperaturunda 3-6 saat) dezinfeksiyaedici məhlul istifadəyə hazırdır. Tətbiq sahəsindən asılı olaraq müvafiq ölçü və dozaj səviyyəsi mövcuddur.
 
Sertifikatlar
Alman İçməli Su Direktivi TrinkwV 2001 (fəsil 11, 1c) və DIN EN12671 kimi sənədlərdə xlor dioksid insan istehlakı üçün suyun hazırlanması üçün uyğun olaraq göstərilmişdir. Bundan əlavə, DVGW (Alman Su və Qaz Assosiasiyası) W291 bildirir ki, ondan içməli su sistemlərinin və su anbarlarının dezinfeksiyasında istifadə etmək olar. O, həmçinin TRSK 501 tələblərinə cavab verir. Türkiyə Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 2010/259 nömrəli lisenziyasında məhsul (içməli su dezinfeksiyaedicisi) “İstehsal və istifadə zamanı sərbəst xloru ölçmək mümkün deyil (çox kiçik nisbətdə)” analiz üsulu ilə müəyyən edilmişdir. )".
Alman İçməli Su Qaydalarına (TrinkWV 2011) uyğun olaraq 15000 litr suya 1 litr hazır məhlul əlavə edilir (250ml məhlul - 3750 L su). Şok terapiyasından sonra içməli suda qalan maksimum məhlul konsentrasiyası 0,2 ml/l olmalıdır.
 
Mövcud paket ölçüləri: 250ml, 5kg, 10kg, 30kg, 60kg, 200kg