Aqualine MBR Sistemləri

MEMBRAN BIOREAKTORLAR


Onlar aktiv lil prosesini sualtı membran filtrasiyası ilə birləşdirən bioloji təmizləyici qurğulardır. Bu sistemdə son çökdürmə çənləri membran qurğuları ilə əvəz olunur. Bərk maddələrin tam çıxarılması, əhəmiyyətli bakteriyaların çıxarılması, yüksək və yüksək effektiv üzvi maddələrin çıxarılması və kiçik bir iz MBR sistemlərinin üstünlükləridir.


MBR prosesi müvafiq layihənin qida maddələrinin çıxarılması məqsədlərindən asılı olaraq bir çox müxtəlif konfiqurasiyalarda konfiqurasiya edilə bilər. Müalicədən sonra tələb olunan limit nitrat və ümumi azot dəyərlərinə görə; Aerasiya prosesindən əvvəl və sonra azotun anoksik prosesinin çıxarılması üçün istifadə edilə bilər. ESLI daha az enerji tələb edir və daha az bloklanma potensialına malikdir; sualtı sistem konfiqurasiyalarına üstünlük verir. Sualtı tip tətbiqlərdə, vakuum pompası ilə emiş tətbiq edilərək su membrandan çəkilərkən çamur membranın səthində saxlanılır.


MBR membran modulları Polivinilidin Flüorid (PVDF) materialından hazırlanır və kapilyar məsaməli - lif boşluq strukturundan ibarətdir. Havalandırma injektorları modulun ortasında yerləşir ki, modul uzununa tam təmizlənsin və enerji sərfiyyatı azalsın. Tək kolleksiya strukturu dizaynı enerji istehlakını azaldır, axını artırır, nasazlıq səbəbindən sistemin dayanma müddətini və izlərini minimuma endirir. MBR təmizləyici qurğular geniş imkanlarda tətbiq oluna bilər. ESLI 1000 m3/gün gücünə qədər sistemləri layihələndirə bilər.


 


TƏTBİQ SAHƏSİ


İnsan mənbəli (şəhər) tullantı suları,

Təhsil müəssisələri və səhiyyə xidməti tətbiqləri,

Otel, işçi və qaçqın düşərgələri, parklar və hərbi bazalar,

Tikinti kompleksləri (biznes, ticarət mərkəzləri, kiçik mağazalar),

Sənaye çirkab suları, qida və içki sənayesi və s.

 


AQUALINE MBR SİSTEMLERİ:

Açar təslim MBR sistemi


Standart, əvvəlcədən hazırlanmış paket sistemləri

Effektiv kompakt dizayn sayəsində zavod üçün aşağı yer tələbi

Sağlam, yüksək keyfiyyətli sistem və hissələri

Asan tutum artımı

Boşaltma standartlarına cavab verən və ya çox aşağıda olan sistem məhsulu su dəyərləri

 


MBR SİSTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ


Son çökdürmə tankına və üçüncü filtrasiya mərhələlərinə ehtiyac yoxdur, beləliklə, qurğu üçün yer tələbi azalır.

Son çökdürmə çənlərindən fərqli olaraq, bərk maddələrin təmizlənməsinin keyfiyyəti sistemdəki dayandırılmış bərk maddələrin konsentrasiyası və keyfiyyətindən asılı deyildir.

Sistemdə lilin yaxşı çökməsi gözlənilmədiyi üçün uzaqdan idarəetmə üçün uyğundur.

Dizayn yüksək lil saxlama yaşları ilə hazırlandığından, əmələ gələn lilin miqdarı daha azdır.

UF keyfiyyətli məhsul əldə edildiyi üçün təkrar istifadə üçün uyğundur, daha yüksək keyfiyyətli su əldə etmək üçün Reverse Osmosis yem suyu kimi istifadə edilə bilər.