Avtomatik Valfla İdarə olunan Qum Filtr Sistemləri

AQUALIN QUM FİLTİR SİSTEMLERİ

 Qum Filtrləri suda olan asılı bərk maddələri, bulanıqlığı və digər hissəcikləri təmizləmək üçün istifadə olunur. Sistem bədən daxilində müxtəlif qranulometriya dərəcələri ilə birdən çox təbəqənin yerləşdirilməsi ilə formalaşır.

Bərk maddələri sudan ayırmaqla yanaşı, Multi Media Filtrlərinin onlardan sonra yerləşdiriləcək avadanlığı qorumaq üçün ikinci vəzifəsi var. Yaxşı süzülmüş bir sistemdə digər təmizləyici filtrlərə gedəcək yük minimuma endiriləcək, beləliklə, avadanlığın istismar müddəti uzadılacaq və səmərəliliyi artırılacaqdır.

Multi Media Filtrləri həm də emal suyunun və içməli suyun təmizlənməsində və ya çirkab suların təmizlənməsi sistemlərindən təmizlənmiş suyun bulanıqlığının aradan qaldırılmasında ilkin təmizlənmə kimi istifadə olunur.

Multi Media Filtrləri filtrasiya ehtiyaclarınızı ödəmək üçün müxtəlif tutumlar və sürətlər üçün ən uyğun həlli təklif edir. Onlar əməliyyat rahatlığı və xidmət dəstəyi ilə optimal vaxt üçün işləyirlər. Multimedia filtrinin səmərəliliyinə təsir edən parametrlər; Filtr gövdəsi yaxşı yataqdır və səth sürəti düzgün seçilmişdir. Yaxşı döşənmiş və çirklənmə yükünün səth sürətinə uyğun seçilmiş Multi Media Filtrində filtrasiya dəqiqliyi 15-20 mikrondan aşağıdır.

Xidmət müddəti ərzində filtr təbəqələri arasında qalan hissəciklər geri yuyulma dövründə boşaldılır və filtr materialı təmizlənir və mühit təzələnir.

 

Aqualine filtrasiya sistemlərində insan sağlamlığı prioritet olduğu üçün sistemlərimizdə istifadə olunan minerallar dünya qida normalarına uyğundur.