Aqualine Səthi Su Təmizləmə Sistemləri

AKVALİN SƏTİK SULARININ TƏMİL SİSTEMLERİ


İstifadə olunan texnologiyalara laxtalanma-flokulyasiya-sadə və ya qatlı yağış, təzyiqli və ya qravitasiya ilə sürətli qum filtrasiyası, bulanıq və humik suların aydınlaşdırılması üçün yavaş qum filtrasiyası; sərt suyun təmizlənməsi üçün ion mübadiləsi, duzluluğun aradan qaldırılması və əks osmos üçün ion mübadiləsi; Üzvi maddələrin çıxarılması üçün bioloji müalicə, aktivləşdirilmiş karbonun adsorbsiyası, xlorlama, ozonlama və dezinfeksiya üçün ultrabənövşəyi üsullar var.


laxtalanma:

Çiy suda çökməyən kolloid maddələri və yavaş-yavaş çökdürən asılı maddələri sürətlə çökən floklara çevirmək üçün suya kimyəvi maddələr əlavə edilir.Suya kimyəvi maddələr əlavə edilərək tez qarışdırılır, kolloid və asılı bərk maddələrin sabitliyi pozulur və sabitliyi pozulur. bərk maddələrə laxtalanma deyilir.


FLOKulyasiya:

Flokulyasiya laxtalanma prosesi nəticəsində sabitliyi pozulmuş xırda sürülərin yavaş-yavaş qarışdırılaraq birləşdirilməsi və tez çökə bilən iri sürülərin əmələ gəlməsi prosesidir. Yavaş qarışdırma mexaniki qarışdırma, hava qarışdırma və hidravlik qarışdırma yolu ilə həyata keçirilir.


FİLTRASYON:

Filtrasiya kimyəvi cəhətdən laxtalanmış və çökdürülmüş xam suda həll olunmamış asılı bərk maddələri saxlamaq və yüksək keyfiyyətli içməli su əldə etmək üçün suyun filtr mühitindən keçirilməsi prosesidir.