Aqualine MMBR Sistemləri

Aqualine MMBR Sistemləri


Aqualine MBBR sistemləri müxtəlif mənbələrdən (məişət, şərabçılıq, süd məhsulları və s.) çirkab suları ən uyğun şəkildə təmizləmək üçün digər proseslərlə birlikdə tullantı sularını təmizləmək üçün istifadə edilə bilər: Anaerob təmizlənmədən sonra BOD (biokimyəvi oksigen tələbatı); yüksək BOD/COD (kimyəvi oksigen tələbatı) təmizlənmələri üçün aktivləşdirilmiş lil sistemlərindən əvvəl, mövcud zavodların təkmilləşdirilməsi üçün (laqonlar, oksidləşdirici gölməçələr və aktivləşdirilmiş lil qurğuları) və ya azotun təmizlənməsində yeni qaydalara riayət etmək üçün mövcud aktivləşdirilmiş lil sistemində ilkin emal kimi .


Aqualine MBBR sistemləri 20 m3/gündən 10.000 m3/günə qədər müxtəlif çirkab su axını sürətlərinə tətbiq oluna bilər.


Aqualine MBBR sistemlərində sudan daha az sıx olan kiçik biokütlə daşıyıcıları (0,93-0,95 SG) var. Bu daşıyıcılar bakteriya istehsalı üçün geniş qorunan səth sahəsi təmin edir və sahələrə bioreaktor daxilində aktiv biokütləni saxlamağa imkan verir. Biofilm daşıyıcılarının unikal dizaynı sayəsində sistem əməliyyat zamanı dəyər sapmalarından (pH, temperatur, toksik şok) qorunur, nəticədə müxtəlif yükləmə dalğalanmalarına uyğun yüksək davamlı sistem yaranır.