MAKS 1100

MAKS 1100, tərkibində katalizator olan maye oksigen tutucu məhsuldur.


İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ MAKS 1100 deaeratorlu və ya deaeratorsuz qazan sistemlərində oksigen korroziyasına nəzarət üçün nəzərdə tutulmuş oksigen qəbuledicisidir. Qazan suyunun tam təmizlənməsi proqramı üçün MAKS 1100 daxili çöküntü/çöküntü inhibitoru məhsulu ilə istifadə edilməlidir.


XÜSUSİYYƏTLƏRİ Qazanxana su sistemlərində həll olunmuş oksigen nisbətini azaldaraq sistemləri korroziyadan qoruyur; Aşağı temperaturda daha sürətli reaksiya üçün katalizləşdirilmişdir; Gücləndirilmiş formulası sayəsində istifadə və saxlama zamanı effektivlik itkisi yoxdur.; Qida sənayesi, sterilizasiya və buxar nəmləndirmə sistemləri üçün müəyyən edilmiş FDA və USDA qaydalarına uyğundur; 40 bara qədər təzyiqlərdə istifadə üçün uyğundur.


DOZA MİQDARI MAKS 1100-ün dozaj miqdarı tətbiq yerində mövcud olan həll olunmuş oksigenin miqdarından asılı olaraq dəyişir. Qazan suyunda müəyyən miqdarda məhsul saxlanmalıdır. Sizin BIMAKS nümayəndəniz müəyyən sistem parametrləri əsasında maksimum kondisioner performansını təmin etmək üçün müvafiq dozaj miqdarını tövsiyə edəcək.

BƏSLƏMƏ MAKS 1100 təmiz və ya seyreltilmiş şəkildə qidalanır. Solüsyonu hazırlayarkən, ən azı 10% seyreltilməlidir. Məhsulu paslanmayan polad boru ilə qidalandırmaq tövsiyə olunur. MAKS 1100 maksimum reaksiya müddətini təmin edən nöqtələrə (məsələn, deaerator saxlama çəni) qidalanmalıdır. MAX 1100 davamlı qidalanmalıdır. Təchizatın kəsilməsi korroziyaya səbəb olur və boruları zədələyir. Əgər qidalanma suyu turbinin soyudulması (təmizlənməsi) üçün istifadə olunursa, bu xəttdən sonra MAKS 1100 verilməlidir. Qazanın tam mühafizəsi üçün MAKS 1100 zibil əleyhinə məhsulla birlikdə istifadə edilməlidir.


QEYD: Katalizatorun çökməsinin qarşısını almaq üçün MAKS 1100 qələvi məhsullarla qarışdırılmamalıdır. MATERİALLAR: Saxlama və tətbiq avadanlıqları (nasoslar, xətlər) paslanmayan poladdan (304+316), Buna-N, EPDM, Hypalon, Neopren, Plasit 6000, PE, PP, PU, ​​PVC, Teflon, Vinil və ya Vitondan istifadə edilməlidir. . Təmiz məhsulun təmasda olduğu yerlərdə alüminium, mis, karbon polad, mis, nikel və ya Plasit 4005+7122 istifadə edilməməlidir. İŞLƏMƏ VƏ SAXLAMA Bütün kimyəvi maddələrlə olduğu kimi, işləyərkən eynək və fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə etmək tövsiyə olunur. Ətraf Mühit və Təhlükəsizlik Məlumatının yeganə rəsmi mənbəyi kimi Material Təhlükəsizliyi Məlumat Vərəqinə müraciət edin. MAKS 1100-ün yararlılıq müddəti orijinal qablaşdırmada, bağlı və normal saxlama şəraitində saxlandıqda ən azı 24 aydır. Yüksək və aşağı temperaturdan qorunmalıdır. MAKS 1100 müxtəlif qeyri-depozit paketlərində mövcuddur.


İSTİFADƏ VƏ DOZAJ MİQDARI Məhsulun dozaj miqdarı sistemin iş şəraitindən və suyun kimyasından asılı olaraq dəyişir. Sizin BIMAKS nümayəndəniz müəyyən sistem parametrləri əsasında maksimum kondisioner performansını təmin etmək üçün müvafiq dozaj miqdarını tövsiyə edəcək.

MAKS 1100

gr/ton

140