DEQAZATOR SİSTEMLERİ

DEQAZATOR SİSTEMLERİ


Qazsızlaşdırıcı sistemlər karbon qazı (CO2) və hidrogen sulfid (H2S) kimi həll olunmuş qazları sudan çıxarmaq üçün istifadə olunur. Su yuxarıdakı paylayıcı diffuzordan qurğuya daxil olur, sonra su axınını parçalayan paylayıcı sferaların yatağından aşağı axır. Bölmənin altındakı böyük bir fan tərəfindən hava axını təmin edilir və hava su ilə yuxarıya doğru axır, hava və su ilə intim əlaqə yaradır. Bu, qazları sudan təmizləyir və qazlar qurğunun yuxarı hissəsindən havalandırılır, təmizlənmiş su isə aşağıdan axır.


DƏQAZİFİKASİYA SİSTEMLERİ


Qazsızlaşdırma sistemləri həm təbii qazları, həm də suyun təmizlənməsinin müxtəlif mərhələlərinin əlavə məhsulları olan qazları təmizləyir, ion mübadiləsi sistemlərinizə yükü azaldır. Bu sadə və sərfəli sistemlərdən istifadə qatran regenerasiya dövrlərinin tezliyini kəskin şəkildə azalda bilər. Və onlar praktik olaraq texniki xidmətdən azaddırlar.


MƏCBUR LAYİHƏ DEKARBONATORLAR


Məcburi çəkiliş dekarbonatorları təmiz bir quyunun üstündə plastik qablaşdırma ilə doldurulmuş atmosfer çənindən ibarətdir. Proses suyu yuxarıdan qablaşdırmaya səpilir, suyu nazik şəkildə yayır və sıxılmış karbon dioksidi buraxır. Buraxılan qaz daha sonra aşağı təzyiqli ventilyator vasitəsilə çənin yuxarı hissəsindəki ventilyatordan üfürülür və texnoloji su qurğunun altındakı təmiz quyuya axır və emalın növbəti mərhələsinə çıxır.


BU BÖLÜMƏ NƏ ZAMAN LAZIMDIR?

Məcburi dekarbonatorlar qazı əsasən karbon qazını emal suyundan çıxarır və adətən Kation və Anion ion mübadiləsi qurğuları arasında və ya RO qurğusundan əvvəl və ya sonra yerləşdirilir. Əgər texnoloji suyunuzda yüksək səviyyədə Karbon Dioksid varsa, dekarbonatordan istifadə etməmək Anion qatranının regenerasiyasının artmasına ehtiyac və bununla bağlı dayanma müddəti və kimyəvi xərclərlə nəticələnə bilər. Karbon dioksid kation mübadiləsinin və emal suyunda pH səviyyələrini idarə etmək üçün istifadə edilən müxtəlif turşuların yan məhsuludur.