EDI Aqualink CDI-LOW və CDI-HIGH sistemleri

AQUALINK  EDI SİSTEMLERİ

Standart CDI-Low sistemləri 0,39 m3-saatdan 40,88 m3-saata qədər istehsal olunur. O, tək və ya 8-ə qədər paralel qoşulmuş IONPURE CDI-LX modullarından ibarətdir. Onun şassisində enerji təchizatı, nəzarətçilər, boru kəmərləri, nümunə götürmə klapanları, kimyəvi təmizləyici birləşmələr və suyun axını və keyfiyyətini ölçən cihazlar var. Arzu edilərsə, isti su ilə (maksimum 85 0C) dezinfeksiya edilə bilən sistemlər də istehsal edilə bilər. Standart CDI - Yüksək sistemlər 22,7 m3-saat və 136,3 m3-saat gücü arasında istehsal olunur. O, tək və çoxlu Ionpure® VNX modullarını, həmçinin enerji təchizatı, nəzarətçiləri, boru kəmərlərini, nümunə götürmə klapanlarını, kimyəvi təmizləmə birləşmələrini və şassidəki suyun axını və keyfiyyətini ölçən cihazlardan ibarətdir. Davamlı elektrodeionizasiya təhlükəsizdir və tərs osmos məhsul suyunu daha yüksək keyfiyyətə yüksəltməyin yeganə kimyəvi üsuludur.

CDI - Aşağı və Yüksək sistemlər deionizasiya çənlərinə və ya regenerasiya kimyəvi maddələrinə ehtiyac olmadan 18 meqaohm-sm məhsul suyunun keyfiyyəti ilə davamlı və yüksək keyfiyyətli su istehsal edən xüsusi və etibarlı prosesdən istifadə edən sistemlərdir.

EDI SİSTEMİNİN ÜSTÜNLƏRİ

 EDI qurğuları tipik bərpa olunan ion mübadiləsi sistemlərindən mexaniki cəhətdən daha sadədir.

EDI qurğuları deionizasiya regenerasiyasını gözləmədən 24/7 fasiləsiz işləyə bilər.

EDI sistemlərində məhsulun suyunun keyfiyyəti zamanla dəyişmir, bərpa olunan ionların çıxarılmasında isə qatran doyma mərhələsinə daxil olmağa başlayanda məhsulun suyunun keyfiyyəti azalır.

EDI sistemlərinin ən bariz faydası regenerasiya prosesinin aradan qaldırılması və təhlükəli regenerasiya kimyəvi maddələrinin - turşuların və kaustiklərin qarşısının alınmasıdır.

EDI sistemlərində regenerasiya əməyi və kimyəvi xərclər yoxdur, bunun əvəzinə az miqdarda elektrik enerjisi sərf edir. EDI konsentratı (və ya rədd) axınında 5-20 dəfə daha yüksək konsentrasiyalarda yalnız qida suyu çirkləndiriciləri olduğundan, o, adətən bu çirkləndiriciləri təmizlənməyə ehtiyac olmadan təmizləyir və ya digər proseslərdə istifadə olunur.

Təhlükəli kimyəvi maddələrin aradan qaldırılması ilə iş yerinin sağlamlığı və təhlükəsizliyi artırıla bilər. Bu günlərdə artan tənzimləyici təsirlərlə, iş yerləri, təhlükəli kimyəvi maddələrin saxlanması, istifadəsi, zərərsizləşdirilməsi və çıxarılması qanunla müəyyən edilmiş tələblərə riayət etmək üçün sənədləşdirmə və nəzarət kimi əlavə xərclərlə nəticələnir.

Suda olan çirklərin çoxu həll olunmuş duzlar olduğundan, deionizasiya prosesində adətən təmiz suya yaxın yüksək təmizliyə malik su əmələ gəlir, bu proses sürətlə gedir və yağıntı nəticəsində çöküntü əmələ gəlməsinin qarşısını alır.