PACS

Xüsusiyyətləri

Qeyri-Üzvi koagulyantlar həm səmərəli, həm də geniş çeşiddə su və çirkab suları üçün tətbiq olunur. Aqualink Şirkətinin təqdim etdiyi PACS qeyri-üzvi koagulyantı xüsusilə çirklənmə səviyyəsi orta və aşağı olan (TSS konsentrasiyası) xam suda effektivdir.
Suya əlavə edilən qeyri-üzvi koagulyant (PACS) metal (alüminium və ya dəmir) hidroksid çöküntüləri meydana gətirmək üçün alkalilik və hidrat ilə reaksiya girərək sürətli çökməni təmin edir.  Bu reaksiyanı çirkli havada qar yağışı ilə müqayisə edilə bilər. Qar dənəciyi düşdüyündə havada olan partikulları, çirkabları özünə soraraq ağırlaşır və daha sürətli aşağı düşür. Bu şəkildə PACS suda olan çirkliliyi və bulanıqlılığı təmizləməyə çalışır. Metal hidroksit çökdürmə metodu suyun təmizlənməsində çox təsirli gücə malikdir. Beləliklə, bir çox çətin təmizlənən sularda koloidal suspenziyaları qeyri-üzvi koagulyantlardan istifadə edərək effektiv təmizləmək mümkündür. 


Üstünlükləri 

Yüksək aktiv maddə konsentrasiyasına malik olduğundan digər koagulyantlar ilə müqayisədə daha aşağı dozalarda effektivdir

Daha aşağı dozalarda effektiv olduğundan doza pompaları həcmləri, enerji istehlakı və servis xərcləri aşağıdır

Aparılan tədqiqat və araşdırmalar, eləcə də JAR testlər daha sürrətli çökdürücü olduğunu sübut etmişdir

Hazır məhsul şəklində olduğundan əlavə işçi qüvvəsinə və ya xüsusi təlimə ehtiyac yoxdur

PACS yüksək sayda hidroksid (OH-) qruplar hesabına valentliyi 80% səviyyəsindədir

PACS-da yüksək valentlik hesabına reaksiyadan sonra pH dəyişimi 1-2% səviyyəsindədir. Bu, həm də pH dəyəri stabilləşdirmə üçün istifadə ediləcək kimyəvilərin azalmasını və ya tamimilə aradan qaldırılmasını təmin edir

Kimyəvi palçıqda 75%-ə çatan azalmanı təmin edir

Toplam üzvi və həll olmuş organik karbonun təmizləməsi 

Bulanıqlıq, rəng, organik maddə və yağın təmizləməsi

Pre-polimer forması sayəsində qalıq alüminium (Al+3) dəyəri çox aşağıdır

Digər koagulyantlar kimi suda rəng buraxmır

30 il 15C ve 105C aralığında maye  formada qala bilir

4C altında ve 35C üzərində problemsiz koaguliyasiya ve effektivliyinin qorunması 

4 NTU´dan aşağı və 4000 NTU dən yuxarı bulanıqlıqlarda effektivdir

6 –11 pH aralığında effektiv təsir göstərir


Tətbiq sahələri 

Su təmizləmə və tullantı sularının emalı müəssisələri 

Özəl sektorda (otel, fabrik, zavod və s.) içməli, texniki suların təmizlənməsi və tullantı sularının emalında. Tekstil sektorunda rəng təmizləyici kimi istifadəsi tövsiyə olunur


Göstəriciləri

PoliAlüminium Xlorid Hidroksid Sulfat (PACS)

Al(OH)aClb(SO4)c, a+b+2c=3

CAS No

39290-78-3

 

 

 

 

EİNECS No

254-400-7

 

 

 

 

 

PACS 0516

PACS 1016

PACS 2016

PACS 2316

Analiz Metodu

Görünüş

Şəffaf

Şəffaf

Şəffaf

Şəffaf

Vizual

Al2O3

5±0,1%

10±0,5%

18,5±0,5%

23,5±0,5%

Titrmetrik

Sıxlıq (25  ̊C)

1,07±0,5

1,14±0,5

1,275±0,5

1,35±0,5

Densimetr

pH (5% lik məhlulda)

5,5

5

4,5

4,1

pH metr

Valentlik

92

89

84

85

Titrmetr


Qablaşdırma


İBC/PE konteynerlərdə 1000 Lt. 20 və 30 kg HDPE bidonlarda

Sərin(20 °C), quru və yaxşı havalandırılan yerlərdə, plastik (PE,PP,PVC) ve yaxud fiberglas qablarda saxlanmalıdır.