SWC5-8040

SWC5 membranları optimal duzun rədd edilməsini və nüfuzetmə axını təmin edir. Onlar daha aşağı nüfuzetmə TDS və aşağı tədarük təzyiqləri tələb olunduqda seçilir. SWC5 membranları ən aşağı xərclərlə ən yüksək enerji səmərəliliyini təklif edir və meqa duzsuzlaşdırma qurğularında istifadə olunur. SWC5 membranları LD və MAX olmaqla iki fərqli növdə mövcuddur


Aşağı diferensial LD™ Technology modelləri adi ilkin təmizləmə avadanlığı ilə istifadə edildikdə kolloid çirklənməni minimuma endirmək üçün təklif olunur. Onlar davamlı olaraq aşağı tədarük təzyiqləri və iki ardıcıl təmizləmə arasında ən yüksək vaxt təklif edirlər.


MAX modelləri 440 fut 2 (40,9 m 2) aktiv membran səthinə malikdir. Onlar yüksək TDS və borun isti sudan çıxarılması ilə əla performans təmin edir.


Performans:
Permeat axını: 9,000 gpd (34,1 m3/d)
Duzdan imtina: 99,8% (minimum 99,7%)
Bor rəddi (Tipik): 92.0%


Konfiqurasiya: Spiral Yara
Membran Polimer: Kompozit Poliamid
Membran Aktiv Sahəsi: 400 ft2 (37.1m2)


Konsentratın minimum nisbəti
İstənilən Element üçün Permeat axını: 5:1
Hər Element üçün Maksimum Təzyiq Düşüşü: 10 psi

Maksimum tətbiq olunan təzyiq

psig (MPa)

1200 (8,27 )

Maksimum Xlor Konsentrasiyası

PPM

< 0,1

Maksimum işləmə istiliyi

F (45 C)

113 (45)

pH diapazonu, Davamlı (təmizləmə)

-

2-11 (1-13)

Maksimum Qida Suyu Bulanıqlığı

NTU

1.0

Maksimum Qida Suyu SDI (15 dəqiqə)

-

5.0

Maksimum yem axını

GPM ( m3 /h)

75 (17.0 )