ChemOx

Xüsusiyyətləri

ChemOx üzmə hovuzları üçün effektiv geniş spektrli biosid dezinfektantdır. Mikrob, göbələk, yosun və viruslara qarşı  effektiv mübarizə aparır. Eyni zamanda, təhlükəli Legionella bakteriyalarına qarşı təsirlidir. Yüksək konsentratlı tərkibi hesabına çox cüzi dozada ChemOx ilə suda hərtərəfli dezinfeksiyanı təmin etmək mümkündür. Suda dad və qoxu buraxmır, allergik təsiri yoxdur. İstifadəsi tamamən təhlükəsizdir, kansoregen deyildir. ChemOx suda asan qarışan və qaliq buraxmayan, qeyri-üzvi anionlardan ibarət bir məhluldur. Sadə isitfadəsi  ölçü pompası vasitəsilə həyata keçirilə bilər (vaxt və həcmə nəzarət).


Üstünlükləri

Oksidləşdirici və biosidal təsiri

Qablaşdırılma: 30kg, 60kg, 240kg, 1000kg
Birbaşa suya hazır xlordioksid dozası
Mikroorqanizmlərə və Legionellaya qarşı davamlı mübarizə 
Qoxunun aradan qaldırılması 
CSB/TOC/BOD azaldılması
Kalium permanganat istifadəsinin azaldılması
Frekal eliminasiya (aradan qaldırılması)
lipoliz (yağların parçalanması)
Oksidləşmə və hidroliz ilə təmizləmə
Kükürdün təmizlənməsi
Reduksiya potensialının artırılması


Aşağı dozada belə yüksək effektli təsir
ChemOx reaksiya zamanı  pH dəyərləri 5-9  arasında su mühitində xlordioksid və digər xlor-oksigen birləşmələri ilə qarışıq halda
formalaşmaqdadır. Sulfid, Nitrit və s. kimi aniyonların azaldılması yolu ilə oksidləşməyə maksimum meyillidir.
Üzvi birləşmələrin belə oksigen törəmələrə çevrilməsi baş verir, hansı ki birbaşa xlorlama zamanı bu mümkün deyil. 
Bu biosidal təsir Xlordioksidin həddindən artıq güclü dezinfeksiya təsirinin nəticəsidir ki,
dezinfeksiya gücü digər xlor-oksidli komponentlərin iştirakı ilə genişləndirilir. 
ChemOx ilə təmizlənmiş suyun reduksiya potensialı burada artır.
XlordiOksidin algisidal (yosun) təsir gücü geniş spektrli herbisit
təsirinin nəticəsidir. ChemOx bakteriya, maya, yosun və hər cür viruslara qarşı 100% təsirlidir. 
 

Dezinfeksiya (PE/PVC- şəbəkə boruları)

ml/m³

30,0

Dezinfeksiya (ZM- şəbəkə boruları)

ml/m³

60,0

Aerozol dezinfeksiya (içməli su çənləri)

Litr /m³ Suya

5

Tullantı sularının təmizlənməsi

ml/m³

30,0 - 150,0

Qapalı dövr soyutma qüllələri

ml/m³

20,0 - 30,0

Açıq dövr soyutma sistemləri

ml/m³

30,0 - 150,0

Səth yuma suyunun hazırlanması

ml/m³

30,0 - 150,0

Filtrasiya sistemlerinin təmizlənməsi

ml/m³

50,0

Üzgüçülük hovuzlarınin dezinfeksiyası

ml/m³

5,0

Filtr səthləri (filtrlərin təmizlənməsi üçün)

l/m³

2