ESPA2

ESPA2 membranları optimal duzun rədd edilməsini və nüfuz axını təmin edir. Onlar daha aşağı nüfuzetmə TDS və aşağı tədarük təzyiqləri tələb olunduqda seçilir. ESPA2 membranları ən aşağı xərclərlə ən yüksək enerji səmərəliliyini təklif edir və böyük şəhər tullantı su təmizləyici qurğularında istifadə olunur.


ESPAB bor üçün yüksək rədd edilmiş aşağı təzyiqli duzlu su membranlarıdır.

ESPA2-LD membranı 4.0 və 8.0 düym diametrlərdə mövcuddur.


ESPA2 membranları LD variantında mövcuddur. Aşağı diferensial LD™ Technology  modelləri adi ilkin təmizləmə avadanlığı ilə istifadə edildikdə kolloid çirklənməni minimuma endirmək üçün təklif olunur. Bu membranlar davamlı olaraq aşağı yem təzyiqləri və təmizləmələr arasında daha uzun fasilələr təklif edir.


ESPA2 və ESPAB membranları 440 fut 2 (40,9 m 2) aktiv membran səthinə malik MAX variantında mövcuddur. Artan membran sahəsi daha az təzyiqli gəmilər və daha az yer tələb edir, kapital xərclərini azaldır.

Yeniliklər bizə 440 fut 2 (40,9 m 2) membran sahəsi olan və 34 mil yem ayırıcısından istifadə edərək ESPA2-LD MAX membranları təklif etməyə imkan verdi.


ESPA2 XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Permeat axını: 9,000 gpd (34,1 m3/gün)

Duzdan imtina (minimum): 99,5 %

Tip Konfiqurasiyası: SpiralWound

Membran Polimer: Kompozit Poliamid

Nominal Membran Sahəsi: 400 ft2


MODELLER

Göstərilən performans ilkindir (məlumat 30 dəqiqəlik əməliyyatdan sonra götürülmüşdür), aşağıdakı şərtlərə əsaslanır:

1500 PPM NaCl məhlulu

150 psi (1,05 MPa) Tətbiq olunan Təzyiq

77 °F (25 °C) İşləmə temperaturu

15% Permeat Bərpası

6,5 - 7,0 pH Aralığı

Maksimum Tətbiq Təzyiq

psig ( MPa)

600 (4,16)

Maksimum Xlor Konsentrasiyası

PPM

< 0,1

Maksimum İşləmə Temperaturu

°F (°C)

113 (45 )

Qida suyunun pH diapazonu

-

3.0 - 10.0

Maksimum Qida Suyu Bulanıqlığı

NTU

1.0

Maksimum Qida Suyu SDI (15 dəqiqə)

-

5.0

Maksimum yem axını

GPM ( m3/saat)

75 (17,0)

İstənilən Element üçün Konsentratın Permeat axınına minimum nisbəti

-

5:1

Hər Element üçün Maksimum Təzyiq Düşüşü

psi

10