Xlordioksid PRO

Xüsusiyyətləri

Xlordioksid PRO soyutma sistemləri üçün effektiv geniş spektrli biosid dezinfektantdır. Mikroblara, göbələklərə, yosunlara və viruslara qarşı davamlı və səmərəli mübarizə aparır. Eyni zamanda, təhlükəli Legionella bakteriyalarına qarşı təsirli olması ilə yanaşı, istifadəsi ilə  bir sıra üstünlükləri özündə cəmləşdirir. Yüksək konsentratlı tərkibi hesabına çox cüzi dozada Xlordioksid PRO ilə suda hərtərəfli dezinfeksiya təsiri əldə etmək mümkündür. Xlordioksid PRO asan və qalıqsız suda qarışdırıla bilinən qeyri-üzvi anionlardan ibarət bir maye qarışığıdır. Sadə isitfadəsi dozaj ölçü pompası vasitəsilə həyata keçirilə bilər (vaxt və həcmə nəzarət).


 Üstünlükləri

Birbaşa suya hazır xlor dioksid dozası

Mikroorqanizmlərə və Legionellaya qarşı davamlı mübarizə

Qoxunun aradan qaldırılması 

CSB/TOC/BOD azaldılması 

Kalium permanganat istifadəsinin azaldılması

Fekal (dışkı) eliminasiyası (aradan qaldırılması)

lipoliz (yağların parçalanması) 

Oksidləşmə və hidroliz ilə təmizləmə 

kükürdün təmizlənməsi

Reduksiya potensialının artırılması

Hətta aşağı dozada da yüksək effektli təsir


 

Oksidləşdirici və biosidal təsir

Xlordioksid PRO -nun hər fərdi reaksiyası zamanı  pH dəyərləri 5-9  arasında sulu mühitdə xlor dioksid digər xlor-oksigen birləşmələri ilə qarışıq halda formalaşmaqdadır. Sulfid, Nitrit və s. kimi aniyonların azaldılması yolu ilə oksidləşməyə maksimum dəyər verir. Üzvi birləşmələrin belə oksigen törəmələrə çevrilməsi olur, hansı ki birbaşa xlorlama zamanı bu mümkün deyil. 

Bu biosidal təsir Xlordioksidin həddindən artıq güclü dezinfeksiya təsirinin nəticəsidir, hansı ki dezinfeksiya gücü digər xlor-oksidli komponentlərin iştirakı ilə genişləndirilir. Xlordioksid PRO ilə təmizlənmiş suyun reduksiya potensialı burada artır. Xlordioksidin algisidal təsir gücü geniş spektrli herbisit təsirinin nəticəsidir. Xlordioksid PRO bakteriyalar, mayalar, yosun və hər cür viruslara qarşı təsirlidir. 


 Dozaj cədvəli

 Dezinfeksiya (PE/PVC- şəbəkə boruları)

30,0 ml/m³

Dezinfeksiya   (ZM- şəbəkə boruları)

60,0 ml/m³

Aerozol dezinfeksiya İçməli su çənləri 

5 Litr /m³ Suya

Tullantı sularının təmizlənməsi 

30,0 ml/m³ - 150,0 ml/m³

Qapalı dövr soyutma qülləsi sistemi

20,0 ml/m³ - 30,0 ml/m³

Açıq dövr soyutma qülləsi sistemi

30,0 ml/m³ - 150,0 ml/m³

Səth yuma suyu hazırlanması

30,0 ml/m³ - 150,0 ml/m³

Filtrə sistemleri təmizlənməsi

50,0 ml/m³

Üzmə hovuzları dezinfeksiyası

5,0 ml/m³

Filtrə səthləri Filtrə təmizliyi üçün 

2 Litr /m²Qablaşdırılma

30kg, 60kg, 240kg, 1000kg